Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

Xookoʼob tiʼ u añoil 2017 tiʼ U Pʼíich Tulumil Kanan

Xookoʼob tiʼ u añoil 2017 tiʼ U Pʼíich Tulumil Kanan

Ku chíikpajal tiʼ baʼax revistail jóokʼi

BIBLIA

 • ¿Baʼaxten yaan jejeláas Bibliaʼob?, núm. 6

 • Jaaj baʼax ku yaʼalik le Bibliaoʼ (Jach anchaj Tatenai), núm. 3

 • ¿Maʼalob wa bix a naʼatik le Bibliaoʼ?, núm. 1

 • U jatsʼuts Bibliaʼob Elias Hutter, núm. 4

 • ¿Unaj wa a xokik le Bibliaoʼ?, núm. 1

JESUCRISTO

 • ¿Bix u yilaʼal kaʼach Jesús?, núm. 6

 • ¿Táan wa u yaʼalik baʼal Jesús ka tu yaʼalaj «le mejen peekʼoʼoboʼ»?, núm. 5

JEJELÁAS TIʼ BAʼAX KU TʼAAN

 • Aʼalaʼab tumen Dioseʼ juntúul princesa (Sara), núm. 5

 • ¿Baʼax le Armagedonoʼ?, núm. 6

 • ¿Baʼax ku kaʼansik le Biblia yoʼolal le kuxtal yéetel le kíimiloʼ?, núm. 4

 • ¿Baʼax suuk u beetik kaʼach le judíoʼob beet u yaʼalaʼaltiʼob tumen Jesús maʼ uts u juraroʼobiʼ?, oct.

 • ¿Baʼaxten aʼalaʼab «j-ookoloʼob» tiʼ le máaxoʼob ku konkoʼob baʼalcheʼob tu temploil Jerusalenoʼ?, jun.

 • Chiʼichnakil, núm. 4

 • ¿Dios wa beetik u yantal muʼyajil?, núm. 1

 • Gayoeʼ tu yáantaj le sukuʼunoʼoboʼ, mayo

 • ¿Jach wa yaan le angeloʼoboʼ?, núm. 5

 • José tiʼ Arimateaeʼ tu chʼaʼtuklaj u meyajtik Dios, oct.

 • Junpʼéel kʼaabaʼ yaan teʼ Biblia tsʼíibtaʼan tiʼ pʼúuloʼ, mzo.

 • Juntúul x-kiʼichpan koʼolel (Sara), núm. 3

 • Ken k-ojéelt yaan u kíimil k-láakʼtsil, núm. 4

 • ¿K-kʼaʼaytaj wa tiʼ tuláakal máak?, jun.

 • ¿Kuxaʼanoʼon wa «tu tsʼook kʼiinoʼob»?, núm. 2

 • Le letra maas chichan ich hebreooʼ ku beetik k-creertik u Tʼaan Dios, núm. 4

 • Le regalo maas nojoch tsʼaʼantoʼonoʼ, núm. 6

 • ¿Baʼaxten tu yaʼalaj Pablo maʼ unaj u seguer u viajar le barcooʼ? (Bx 27), núm. 5

 • ¿Saajkech wa tiʼ le kantúul tsíiminoʼoboʼ?, núm. 3

 • Tu kʼiinil le israelitaʼoboʼ, ¿bix u bisaʼal kaʼach le kʼáakʼoʼ?, en.

 • Tu yojéeltaj lúub utsil tiʼ Dios (Enok), núm. 1

 • ‹U kiʼikiʼtʼantech Yuumtsil yoʼolal a maʼalob tuukul› (Abigail), jun.

 • U xuʼulul u palitsiltaʼal máak. Úuchjeakil yéetel bejlaʼeʼ, núm. 2

 • ¿Yaan wa u kʼuchul u kʼiinil u beetaʼal justicia way Luʼumeʼ?, núm. 3

 • ¿Yaan wa u suut Paraísoil le Luʼumaʼ?, núm. 4

 • ¿Yaan wa u yantal jeetsʼelil way Luʼumeʼ?, núm. 5

JÉEOBA

 • ¿Letiʼ wa beetik u yantal muʼyajil?, núm. 1

 • Minaʼan uláakʼ siibal jeʼex lelaʼ, núm. 2

KʼÁATCHIʼOB KU BEETAʼAL

 • ¿Baʼaxten yaanal baʼax ku yaʼalik Mateo tiʼ le baʼax ku yaʼalik Lucas yoʼolal u kuxtal Jesús tu chichniloʼ?, ag.

 • ¿Jach wa kʼaʼabéet u derechoil yáax paalil tiʼ juntúul israelita utiaʼal u taal le Mesías ichil u chʼiʼibaloʼ?, dic.

 • Jéeobaeʼ «maʼ ken u chaʼa u túuntaʼal a wóoleʼex maas tiʼ le ku páajtal a muʼyajtikeʼexoʼ» (1Co. 10:13), feb.

 • Juntúul máax meyajtik Dioseʼ, ¿maʼalob wa ka yanak u tsʼoon wa uláakʼ nuʼukul tiʼ utiaʼal u defendertikuba?, jul.

 • ¿Maʼalob wa ka meyajnak tiʼ le tsʼokaʼan u beeloʼob le dispositivo intrauterino (DIU) utiaʼal maʼ u yantal u paalaloʼoboʼ?, dic.

KʼEʼEX U KUXTALOʼOB TUMEN LE BIBLIAOʼ

 • Jach jatsʼuts in wilik kaʼach béisbol (S. Hamilton), núm. 3

 • ¡Maʼ in kʼáat kíimiliʼ! (Y. Quarrie), núm. 1

 • Maʼatech in creertik Dios (A. Golec), núm. 5

U J-JAAJKUNAJOʼOB JÉEOBA

 • «¿Baʼax kʼiin u yantaltoʼon uláakʼ asamblea?» (México), ag.

 • Bix jeʼel a suuktal tiʼ junpʼéel túumben múuchʼulileʼ, nov.

 • Kiʼimak k-óol chéen yéetel junpʼíit baʼaloʼob, mayo

 • Le máax maʼ tsʼuʼutoʼ ku kʼamik yaʼab bendicionoʼob (siibaloʼob), nov.

 • «Minaʼan bej jach náach yéetel jach istikyaj u xíimbaltaʼal» (Australia), feb.

 • «Tu maas tsʼáaj u yóoloʼob kʼaʼaytaj» (asamblea 1922), mayo

 • Tu yáanten u yeʼesaʼalten utsil, oct.

 • Yéetel kiʼimak óolal binoʼob áantaj (kiikoʼob maʼ tsʼokaʼan u beeloʼobiʼ), en.

 • Yéetel kiʼimak óolal binoʼob áantaj Turquía, jul.

U KUXTAL YÉETEL U MODOS MÁAXOʼOB MEYAJTIK DIOS

 • ¿Bix unaj k-ilik le baʼaloʼob maʼ maʼalobtak k-beetkoʼ?, núm. 6

 • Kanáant a tuukul utiaʼal maʼ a tuʼusul, jul.

 • Le yaabilajoʼ: Junpʼéel jatsʼuts modos, ag.

 • U kiʼimak óolalil u siʼibil wa baʼax, núm. 2

 • ¿Unaj wa u kʼiinbesaʼal le Navidadoʼ?, núm. 6

 • ¿Unaj wa u tsʼoʼokol u beel le máaxoʼob meyajtik Diosoʼ?, núm. 2

 • Utskíint le kʼuuxiloʼob utiaʼal ka yanak jeetsʼeliloʼ, jun.

 • Yaan wa u seguer a biskabaʼex, mzo.

U TSIKBALIL U KUXTAL SUKUʼUNOʼOB

 • Jéeobaeʼ ku bendecirkoʼon ken k-beet baʼax ku yaʼalik (O. Matthews), oct.

 • Kin kaʼansik u jaajil kex kóoken (W. Markin), mayo

 • Le chúukaʼan óolaloʼ ku taasik utsiloʼob (P. Sivulsky), ag.

 • Tin pʼataj tuláakal utiaʼal in tsaypachtik Cristo (F. Fajardo), dic.

 • Tsʼoʼok u sen eʼesiktoʼon u yutsil Jéeoba (D. Guest), feb.

 • Tu yáanten in biskinba yéetel máaxoʼob yaan u naʼat (W. Samuelson), mzo.

 • Tu yáanten in meyaj yéetel máakoʼob jach u yaabiltmoʼob Jéeoba (D. Sinclair), sept.

 • «U soldadoen Cristo» (D. Psarras), abr.

XOOKOʼOB UTIAʼAL XAKʼALTBIL

 • Áant le «j-táanxel luʼumiloʼob» u meyajtoʼob Jéeoba yéetel kiʼimak óolaloʼ, mayo

 • ¿Baʼax kun luʼsbil tumen u Reino Dios?, abr.

 • Baʼaxoʼob k-kanik tiʼ le náayoʼob tu yilaj Zacaríasoʼ, oct.

 • ¿Baʼaxten unaj k-aʼalik «kiʼikiʼtʼantaʼak Yuumtsil»?, jul.

 • ¿Baʼaxten unaj k-eʼesik kabal óolal?, en.

 • Bix jeʼel k-pʼatik le úuchben kuxtaloʼ, ag.

 • Bix jeʼel k-túumbenkuntik k-kuxtaleʼ, ag.

 • Bix jeʼel u yáantaʼal u paalal le «j-táanxel luʼumiloʼob[oʼ]», mayo

 • Chéen tiʼ Jéeoba yaan u derechoil u gobernar, jun.

 • ¿Jeʼel wa u páajtal u chúukpajal k-óoleʼ?, ag.

 • Jéeoba nuʼuktik u kaajal, feb.

 • Jéeobaeʼ ku líiʼsik k-óol tiʼ tuláakal baʼax k-muʼyajtik, jun.

 • Ka u béeykunt Jéeoba baʼax a tukultmaj, jul.

 • ¿Ka wilik wa le justicia jeʼex u yilik Jéeobaoʼ?, abr.

 • Kʼaʼabéet k-beetik baʼax toj yéetel k-chʼaʼik óotsil jeʼex Jéeobaeʼ, nov.

 • Kaanbalnakoʼon tiʼ le máakoʼob ku chʼaʼchiʼitik le Bibliaoʼ, mzo.

 • Kʼaaynen yéetel kiʼimak óolal, nov.

 • Kanpʼéel carroʼob yéetel junpʼéel corona kanáantkoʼon, oct.

 • Kaxt le ayikʼaliloʼob ku taal tiʼ Diosoʼ, jul.

 • Koʼox meyajtik Jéeoba yéetel tuláakal k-puksiʼikʼal, mzo.

 • ¿K-taʼakikba wa tu yiknal Jéeoba?nov.

 • «Kʼub a wóol tiʼ Jéeoba, beet baʼax maʼalob», en.

 • ‹Le baʼaxoʼob ta wuʼuyaj in waʼalikoʼ kʼubéent tiʼ máaxoʼob chúukaʼan u yóoloʼob›, en.

 • Le fejoʼ ku yáantkoʼon k-chʼaʼtukult baʼax maʼalob, mzo.

 • Le u jaajiloʼ ku taasik «jatslantáambail», oct.

 • Maʼ k-tuukul jeʼex le yóokʼol kaabaʼ, nov.

 • Maʼ u beetaʼal a peʼertikeʼex le siibal tumen mix baʼaloʼ, nov.

 • Maʼ u xuʼulul k-eʼesik yaabilaj, mayo

 • «¿Maas wa a yaabiltmen tiʼ le baʼaloʼobaʼ?», mayo

 • ¿Máax nuʼuktik u kaajal Dios teʼ kʼiinoʼobaʼ?, feb.

 • «Okʼolneneʼex yéetel le máaxoʼob ku yokʼoloʼoboʼ», jul.

 • Síijik ta puksiʼikʼal a alabartik Jéeoba, abr.

 • ‹Táan in páaʼtik u béeytal baʼax u yaʼalmaj Dios›, dic.

 • Táankelem paalaleʼex, «seguernak a kaxtik a salvacioneʼex», dic.

 • Taatatsileʼex, áant a paalaleʼex utiaʼal ka yanaktiʼob naʼat utiaʼal u salvartikubaʼob, dic.

 • «Teneʼ in wojel yaan u líikʼil», dic.

 • Tsʼáa nojbeʼenil yéetel tsiikil tiʼ máax náajmatik, mzo.

 • Tsʼoʼokbes baʼax ka prometertik, abr.

 • U jeetsʼelil Dioseʼ ku táatsʼmáansik tuláakal tuukuloʼob, ag.

 • «U Juezil tuláakal yóokʼol kaabeʼ, ¿maʼ wa ken u beet baʼax maʼalob?», abr.

 • U kuxtal Jesús tu kʼuboʼ u jatsʼuts siibal Dios, feb.

 • U Tʼaan Dioseʼ yaan u páajtalil, sept.

 • U Tʼaan k-Dioseʼ mix bikʼin bíin xuʼuluk, sept.

 • Unaj k-chʼaʼik óotsilil jeʼex Jéeobaeʼ, sept.

 • Unaj k-controlartikba, sept.

 • Unaj k-eʼesik jach tu jaajil yaan k-yaabilaj, oct.

 • Unaj k-eʼesik kabal óolal tak ken k-aktáant baʼaloʼob talamtak, en.

 • Unaj k-eʼesik nojoch baʼal k-ilik le u chaʼik Dios k-yéeyik baʼax ken k-beetoʼ, en.

 • Unaj k-tsʼáaikba tu tséel u gobierno Jéeoba, jun.

 • Yaabilt tu jaajil a wóol le ayikʼaliloʼob ku taal tiʼ Diosoʼ, jun.

 • Yaan u béeytal baʼax u tukultmaj u beetik Jéeoba, feb.

 • Yanak a wóol, chokʼaba meyaj, sept.