Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

 XOOK 20

Unaj k-líiʼsik u yóol le máaxoʼob beetaʼan kʼaas tiʼoboʼ

Unaj k-líiʼsik u yóol le máaxoʼob beetaʼan kʼaas tiʼoboʼ

«Le Dios mantatsʼ ku líiʼsaj óoloʼ [...] ku líiʼsik k-óol tiʼ tuláakal le baʼaxoʼob k-muʼyajtikoʼ» (2 COR. 1:3, 4).

KʼAAY 134 Le paalaloʼoboʼ u siibaloʼob Dios

TIʼ BAʼAX KUN TʼAAN *

1, 2. 1) ¿Baʼax eʼesik tuláakal máak ku kʼaʼabéettal u líiʼsaʼal u yóol yéetel ku páajtal u líiʼsik u yóol u maasil? 2) ¿Baʼax ku muʼyajtik jujuntúul mejen paalal?

TULÁAKAL máak ku kʼaʼabéettal u líiʼsaʼal u yóol, tsʼoʼoleʼ ku páajtal xan u líiʼsik u yóol u maasil. Jeʼex kéen lúubuk juntúul chan paal táan u báaxaleʼ, ku laʼachpajal u píix, letiʼ túuneʼ ku bin u yáalkab yiknal u papá wa u maama. Letiʼobeʼ maʼ tu páajtal u beetkoʼob u yutstal, baʼaleʼ jeʼel u páajtal u líiʼskoʼob u yóoleʼ. Ku kʼáatkoʼobtiʼ baʼax úuchtiʼ, ku choʼikoʼob u jaʼil u yich, ku méekʼikoʼob yéetel ku kiʼikiʼtʼantikoʼob, ku choʼikoʼob le tuʼux úuch loob tiʼoʼ wa ku kʼaxkoʼob. Tu séebaʼanileʼ ku xuʼulul u yokʼol le chan paaloʼ yéetel maʼ xaaneʼ ku kaʼa bin báaxal. Kéen máanak kʼiineʼ ku yutstal le tuʼux úuch loob tiʼoʼ.

2 Baʼaleʼ yaan mejen paalaleʼ ku muʼyajtikoʼob baʼaloʼob maas yajtak. Yanoʼobeʼ ku beetaʼal kʼaas tiʼob, yaan tiʼ letiʼobeʼ chéen juntéen, baʼaleʼ yanoʼobeʼ ku xáantal táan u beetaʼal kʼaas tiʼob. Jeʼel bixakeʼ lelaʼ jach ku beetik u yaatal u yóoloʼob. Yaan tiʼ le máaxoʼob beetik kʼaas tiʼ le mejen paalaloʼoboʼ ku chuʼukloʼob yéetel ku castigartaʼaloʼob, baʼaleʼ yanoʼobeʼ ku taʼakikoʼob baʼax ku beetkoʼob. Baʼaleʼ kex ka castigartaʼak le máax beetik baʼax kʼaasoʼ, le máax tiʼ tu beetaj kʼaasoʼ maʼatech u xuʼulul u muʼyaj kex tsʼoʼok u nojochtal.

3. 1) Jeʼex u yaʼalik Kaʼapʼéel tiʼ Corintoiloʼob 1:3 yéetel 4, ¿baʼax u kʼáat Jéeoba ka k-beete? 2) ¿Baʼax kʼáatchiʼiloʼob ken k-núuk teʼ xookaʼ?

3 ¿Baʼax jeʼel u yáantik juntúul sukuʼun wa juntúul kiik láayliʼ táan u muʼyaj tumen beetaʼab kʼaas tiʼ tu chichnileʼ? (Xok 2 Corintoiloʼob 1:3, 4). Jéeobaeʼ u kʼáat ka eʼesaʼak yaabilaj tiʼ  le máaxoʼob meyajtikoʼ yéetel ka líiʼsaʼak u yóoloʼob. Le oʼolaleʼ, koʼoneʼex ilik u núukil le óoxpʼéel kʼáatchiʼobaʼ: ¿Baʼaxten unaj u líiʼsaʼal u yóol le máaxoʼob beetaʼab kʼaas tiʼob tu chichniloʼoboʼ? ¿Máaxoʼob jeʼel u páajtal u líiʼskoʼob u yóoloʼobeʼ? ¿Baʼax jeʼel u páajtal k-beetik utiaʼal k-líiʼsik u yóoloʼobeʼ?

BAʼAXTEN UNAJ U LÍIʼSAʼAL U YÓOLOʼOB

4, 5. 1) ¿Baʼaxten unaj k-kʼaʼajsik le mejen paalaloʼoboʼ jelaʼan bix u yuʼubikubaʼob tiʼ le nukuch máakoʼoboʼ? 2) ¿Baʼax ku yúuchul kéen beetaʼak kʼaas tiʼ juntúul chan paal tumen juntúul máax u kʼaj óol?

4 Yaan máaxoʼob beetaʼab kʼaas tiʼob tu chichniloʼobeʼ láayliʼ kʼaʼabéet u líiʼsaʼal u yóoloʼob kex tsʼoʼok u máan yaʼab jaʼaboʼob úuchkeʼ. Utiaʼal k-naʼatik baʼax oʼolaleʼ, unaj k-yáax naʼatikeʼ juntúul chan paaleʼ yaanal bix u yuʼubikuba tiʼ juntúul nojoch máak, le oʼolal wa ku beetaʼal kʼaas tiʼobeʼ maas ku muʼyajoʼob. Koʼoneʼex ilik jujunpʼéel baʼax oʼolal.

5 Le paalaloʼoboʼ jach séeb u suuktaloʼob tiʼ le máaxoʼob kanáantkoʼoboʼ. Le oʼolal maʼalob u yuʼubikubaʼob kéen yanakoʼob tu yiknal le máaxoʼob yaabiltmiloʼoboʼ (Sal. 22:9). Baʼaleʼ yaʼab mejen paalaleʼ ku beetaʼal kʼaas tiʼob tu yotochoʼob, le máaxoʼob beetkoʼ u láakʼtsiloʼob wa le máaxoʼob yéetel ku biskubaʼoboʼ. ¿Baʼax ku yúuchul kéen beetaʼak kʼaas tiʼ juntúul chan paal tumen juntúul máax u kʼaj óol? Ku chʼaʼik saajkil tiʼ u maasil tak kéen nojochchajak.

6. ¿Baʼaxten jach maʼ maʼalob le u beetaʼal kʼaas tiʼ le mejen paalaloʼoboʼ?

6 Le mejen paalaloʼoboʼ maas séeb u tuʼusloʼob. Jach ku beetaʼal u muʼyajoʼob kéen obligartaʼakoʼob utiaʼal ka núupchilakoʼob kex minaʼan u jaʼabil tiʼob yéetel maʼ kʼanchajaʼan u tuukuloʼob utiaʼal ka tsʼoʼokok u beeloʼob mix ka núupchilakoʼobiʼ. Kéen beetaʼak kʼaas tiʼobeʼ ku joʼopʼol u tuklikoʼob maʼ uts le núupchitaloʼ, ku yuʼubikoʼob mix baʼal u biilaloʼob yéetel ku sajaktaloʼob tiʼ tuláakal máak.

7. 1) ¿Baʼaxten séeb u táabsaʼal le mejen paalaloʼobo, yéetel bix u beetaʼal? 2) ¿Baʼax talamiloʼob ku taasik le tuusoʼob ku beetaʼal tiʼ le mejen paalaloʼoboʼ?

7 Le mejen paalaloʼoboʼ maʼ u yojel u kanáantubaʼob tiʼ baʼax jeʼel u beetik kʼaas tiʼobeʼ (1 Cor. 13:11). Le oʼolal jach séeb u táabsaʼaloʼob tumen juntúul máax taak u beetik kʼaas tiʼob. Ku yaʼalik tiʼ letiʼ yaan culpail le baʼax ku beetik tiʼoʼ, maʼ unaj u tsikbaltik tiʼ mix máakiʼ, kex ka u yaʼaleʼ mix máak kun creertik tiʼ, wa ku yaʼaliktiʼeʼ u núupchital tu yéeteleʼ ku yeʼesik u yaabiltmaj. Bey túunoʼ le máax ku beetaʼal kʼaas tiʼoʼ maʼatech u jáan tsʼáaik cuenta maʼ jaajtak le baʼaxoʼob aʼalaʼantiʼoʼ. Maʼ xaaneʼ kéen nojochchajkeʼ ku yuʼubik maʼ limpio u kuxtaliʼ, mix baʼal u biilal yéetel maʼ tu náajaltik ka yaabiltaʼak.

8. ¿Baʼaxten k-ojel Jéeobaeʼ jeʼel u líiʼsik u yóol le máaxoʼob tsʼoʼok u beetaʼal kʼaas tiʼoboʼ?

8 Le oʼolal le máaxoʼob ku beetaʼal kʼaas tiʼoboʼ ku xáantal táan u muʼyajoʼob. Lelaʼ junpʼéel baʼal jach kʼaas. Le u sen beetaʼal kʼaas tiʼ le mejen paalaloʼoboʼ ku yeʼesikeʼ kuxaʼanoʼon tu kʼiiniloʼob le máakoʼoboʼ «minaʼan u yaabilajoʼob» yéetel «le kʼasaʼan máakoʼob bey xan le máaxoʼob yaanal máak u taaskubaʼoboʼ, yaan u bin u maas kʼastaloʼob» (2 Tim. 3:1-5, 13). Le baʼaxoʼob ku beetik le Kʼaasilbaʼaloʼ jach kʼaastak, u maas yajileʼ le máakoʼoboʼ ku beetkoʼob le baʼax uts tu tʼaanoʼ. Baʼaleʼ Jéeobaeʼ maas yaan u páajtalil tiʼ Satanás bey xan tiʼ le máaxoʼob beetik baʼax kʼaasoʼ. Tsʼoʼoleʼ Dioseʼ u kʼaj óol le baʼaxoʼob kʼaastak ku beetik Satanasoʼ. Le oʼolal jach k-ojel ku naʼatik baʼaxoʼob k-muʼyajtik yéetel jeʼel u páajtal u líiʼsik k-óoleʼ. Jach ku taasiktoʼon kiʼimak óolal k-meyajtik «le Dios mantatsʼ ku líiʼsaj óoloʼ. Letiʼeʼ ku líiʼsik k-óol tiʼ tuláakal le baʼaxoʼob k-muʼyajtikoʼ, utiaʼal beyoʼ jeʼex úuchik u líiʼsaʼal k-óol tumen Dioseʼ, ka páajchajak xan k-líiʼsik u yóol uláakʼ máakoʼob táan u máanskoʼob jeʼel baʼalak muʼyajileʼ» (2 Cor. 1: 3, 4). Baʼaleʼ ¿máaxoʼob ku meyaj tiʼ Jéeoba utiaʼal u líiʼskoʼob k-óol?

MÁAX JEʼEL U LÍIʼSIK K-ÓOLEʼ

9. Yoʼolal le baʼax tu yaʼalaj rey David teʼ Salmo 27:10, ¿baʼax ken u beet Jéeoba yoʼolal le máaxoʼob maʼ kanáantaʼaboʼob tumen u láakʼtsiloʼoboʼ?

9 Maʼ xaaneʼ maas unaj u líiʼsaʼal u yóol le máaxoʼob ku yuʼubikoʼob maʼ kanáantaʼaboʼob tumen u taataʼoboʼ wa le máaxoʼob beetaʼab kʼaas tiʼob tumen le máaxoʼob maas ku biskubaʼob tu yéeteloʼoboʼ. Rey Davideʼ u yojel chéen Jéeoba jeʼel u líiʼsik u yóol máakeʼ (xok Salmo 27:10). Jach ku creertik Dioseʼ ku kanáantik yéetel yaabilaj le máaxoʼob maʼ eʼesaʼab yaabilaj tiʼob tumen u láakʼtsiloʼoboʼ. ¿Bix u beetik? Ku túuxtik le máaxoʼob meyajtik utiaʼal u líiʼsik u yóoloʼoboʼ. Le sukuʼunoʼob teʼ múuchʼuliloʼ beyoʼob k-familiaeʼ. Tak Jesuseʼ tu yaʼaleʼ le máaxoʼob múul adorartik Dios tu yéeteloʼ u sukuʼunoʼob, u kiikoʼob yéetel u maamaʼob (Mat. 12:48-50).

10. ¿Bix úuchik u yilik Pablo le meyaj tu beetaj bey ancianoiloʼ?

10 Koʼoneʼex ilik bix unaj u beetaʼal teʼ múuchʼuliloʼ. Apóstol Pabloeʼ juntúul máax jach j-meeyjil tu beetaj u ancianoil yéetel chúukaʼan óolal teʼ múuchʼuliloʼ. Dioseʼ tu nuʼuktaj ka u yaʼal tiʼ le sukuʼunoʼob ka u beetoʼob jeʼex letiʼoʼ, tumen letiʼeʼ táan u beetik jeʼex Cristoeʼ (1 Cor. 11:1). Juntéenjeakeʼ tu yaʼalaj baʼax meyajil tu beetaj bey ancianoileʼ: «Le ka yanchajoʼon ta wiknaleʼexoʼ, t-eʼesaj k-utsil tiʼ teʼex jeʼex u beetik juntúul maamatsil ku kanáantik yéetel yaabilaj u mejen paalaleʼ» (1 Tes. 2:7). Le ancianoʼob ku meyajoʼob yéetel chúukaʼan óolal teʼ kʼiinoʼobaʼ ku tʼankoʼob yéetel yaabilaj le máaxoʼob táan u muʼyajoʼob utiaʼal u líiʼskoʼob u yóoloʼob yéetel le Bibliaoʼ.

Le kiikoʼob úuch joʼopʼok u meyajtikoʼob Jéeobaoʼ jeʼel u líiʼskoʼob u yóol u maasileʼ. (Ilawil le xóotʼol 11). *

11. ¿Baʼax eʼesik maʼ chéen letiʼe ancianoʼob jeʼel u páajtal u líiʼskoʼob u yóol u maasiloʼ?

11 U jaajileʼ maʼ chéen le ancianoʼob unaj u líiʼskoʼob u yóol le máaxoʼob beetaʼan kʼaas tiʼoboʼ. Tuláakloʼon unaj k-beetik le baʼax ku yaʼalik le tekstoaʼ: «Seguernak a paklan líiʼsik a wóoleʼex» (1 Tes. 4:18). Le kiikoʼob úuch joʼopʼok u meyajtikoʼob Jéeobaoʼ jeʼel xan u líiʼskoʼob u yóol le kiikoʼob lubaʼan u yóoloʼoboʼ. Tak Jéeobaeʼ ku ketkuba yéetel juntúul maamatsil  ku líiʼsik u yóol u hijo (Isa. 66:13). Le Bibliaoʼ ku tʼaan tiʼ koʼoleloʼob tu yáantoʼob u maasil tu kʼiinil táan u muʼyajoʼob (Job 42:11). Jéeobaeʼ ku kiʼimaktal u yóol kéen u yil u yáantaʼal le kiikoʼob yaachajaʼan u yóoloʼob tumen uláakʼ kiikoʼoboʼ. Yaan kʼiineʼ le ancianoʼoboʼ jeʼel u kʼáatkoʼob tiʼ juntúul kiik wa jeʼel u páajtal u yáantik juntúul kiik yaachajaʼan u yóoleʼ. *

BAʼAX UNAJ K-BEETIK UTIAʼAL K-LÍIʼSIK U YÓOL U MAASIL

12. ¿Baʼax unaj k-kanáantik maʼ k-kʼáatik kéen k-áant wa máax?

12 Kéen k-áant juntúul sukuʼun wa juntúul kiikeʼ, maʼ unaj k-kʼáatiktiʼ junpʼéel baʼal maʼ taak u tsikbaltikiʼ (1 Tes. 4:11). Bey túunoʼ, ¿baʼax jeʼel u páajtal k-beetik utiaʼal k-áantik le máakoʼob yaachajaʼan u yóoloʼoboʼ? Koʼoneʼex ilik cinco baʼaloʼob ku yaʼalik le Biblia maʼalob ka k-beetoʼ.

13. 1) Jeʼex u yaʼalik Yáax tiʼ Reyes 19:5 tak 8, ¿baʼax tu beetaj u ángel Jéeoba utiaʼal u líiʼsik u yóol Elías? 2) ¿Bix jeʼel k-beetik jeʼex tu beetil le angeloʼ?

13 Unaj k-tsʼáaik le áantaj kʼaʼabéetoʼ. Ka joʼopʼ u chʼaʼpachtaʼal profeta Elíaseʼ, jach lúub u yóoleʼ ka joʼopʼ tak u tsʼíiboltik ka kíimik. Jéeoba túuneʼ tu túuxtaj juntúul ángel jach yaan u páajtalil utiaʼal u líiʼsik u yóol. Letiʼeʼ tu beetaj baʼal u jaant le profetaoʼ ka tu yaʼalajtiʼ ka u jaante (xok 1 Reyes 19:5-8). Le baʼax úuchtiʼoʼ ku kaʼansiktoʼon junpʼéel baʼal: yaan kʼiineʼ kex maʼ yaʼab baʼax ka k-beeteʼ jeʼel u líiʼsik u yóol juntúul sukuʼun táan u muʼyajeʼ. K-síik junpʼíit janal tiʼ wa uláakʼ wa baʼax jeʼel u meyajtiʼ bey xan k-tsʼíibtik junpʼéel chan juʼun utiaʼal k-tsʼáatiʼeʼ jeʼel u yáantik u yil k-yaabiltmaj yéetel k-kʼáat k-áante. Lelaʼ bey xan jeʼel u páajtal k-beetik wa k-uʼuyik maʼ tu páajtal k-aʼalik wa baʼax kéen k-il bix u muʼyaj juntúul sukuʼun wa kiik.

14. ¿Baʼax uláakʼ ku kaʼansiktoʼon le baʼax úuch tiʼ Elíasoʼ?

14 Unaj k-áantik u yuʼububa maʼalobil le máaxoʼob beetaʼan kʼaas tiʼoboʼ. Tuukulnakoʼon tu kaʼatéen tiʼ Elías. Jéeobaeʼ tu tsʼáaj u muukʼil tiʼ utiaʼal u xíimbaltik le náanach bej ku bin tak tu witsil Horeb, le tuʼux u beetmaj junpʼéel núuptʼaan yéetel le israelitaʼoboʼ. Ka kʼuch Elías teʼeloʼ, maʼ xaaneʼ tu yuʼububa maʼalobil, tumen náachchaj tiʼ le máaxoʼob chʼaʼpachtikoʼ. ¿Baʼax uláakʼ ku kaʼansiktoʼon? Ku kaʼansiktoʼoneʼ wa k-kʼáat k-áant le máaxoʼob beetaʼan kʼaas tiʼoboʼ unaj k-ilik u yuʼubikubaʼob maʼalobil. Le ancianoʼoboʼ unaj u kʼaʼajaltiʼobeʼ maʼ junpʼéeliliʼ bix u yuʼubikuba cada juntúul sukuʼuniʼ. Maʼ xaaneʼ juntúul kiikeʼ maas jeʼel u yuʼubikuba maʼalobil wa tu yotoch yaneʼ bey xan wa táan u yukʼik wa baʼax, baʼaleʼ yaneʼ, maʼ xaaneʼ maas maʼalob u yilik ka tsikbalnak máak tu yéetel teʼ Najil Reinooʼ.

Wa k-uʼuyik baʼax ku yaʼalik, k-orar tu jaajil k-óol yéetel k-tuklik tubeel baʼax ken k-aʼaleʼ jeʼel k-líiʼsik u yóol le máaxoʼob ku muʼyajoʼoboʼ (Ilawil le xóotʼol 15 tak 20). *

15, 16. ¿Baʼax táakaʼan ichil u yuʼubik máak baʼax ku yaʼalaʼal?

15 Unaj k-chʼenxikintik tubeel. Le Bibliaoʼ ku yaʼalik: «Cada juntúuleʼ kʼaʼabéet u séeb uʼuyik baʼax ku yaʼalaʼaltiʼ, baʼaleʼ maʼ unaj u séeb tʼaaniʼ» (Sant. 1:19). ¿K-uʼuyik wa tubeel baʼax ku yaʼalaʼal? Maʼ xaaneʼ k-tuklikeʼ chéen unaj k-uʼuyik baʼax ku yaʼalaʼal, k-paktik le máax ku tʼaanoʼ yéetel maʼ k-aʼalik mix baʼal. Baʼaleʼ yaan uláakʼ baʼax unaj k-beetik. Koʼoneʼex ilik bix chʼenxikintaʼabik Elías tumen Jéeoba. Ka joʼopʼ u yaʼalik bix u yuʼubikuba yéetel ka tu láaj tsikbaltaj jach baʼax beetik u yaatal u yóoleʼ jach chʼenxikintaʼab tumen Dios. Tu tsʼáaj cuentaeʼ u profetaeʼ sajak, ku yuʼubikuba chéen tu juunal yéetel ku tuklik mix baʼal u biilal tuláakal le meyajoʼob tsʼoʼok u beetkoʼ. Jéeobaeʼ tu yáantaj yéetel yaabilaj utiaʼal maʼ u seguer u chiʼichnaktal. Beyoʼ tu yeʼesaj jach tu chʼenxikintaj baʼaxoʼob tu yaʼalaj (1 Rey. 19:9-11, 15-18).

16 ¿Bix jeʼel k-eʼesik k-uʼuyik yéetel yaabilaj le  baʼax ku yaʼalik le máaxoʼob tsʼoʼok u beetaʼal kʼaas tiʼoboʼ? Yaan kʼiineʼ le baʼax k-aʼalikoʼ ku yeʼesik jach tu jaajil táan k-uʼuyik baʼax ku yaʼalik. Jeʼel u páajtal k-aʼaliktiʼeʼ: «Jach ku yaatal tin wóol yoʼolal le baʼax úuchtechoʼ. Maʼ unaj u beetaʼal tiʼ juntúul chan paal beyoʼ». Utiaʼal k-ilik wa táan k-naʼatik le baʼax ku yaʼalikoʼ, maʼ xaaneʼ jeʼel u páajtal k-aʼaliktiʼeʼ: «Ka ta waʼalaj lelaʼ, tin naʼataj lelaʼ..., ¿bey wa úuchikoʼ?». Lelaʼ yaan u yáantik u yileʼ táan k-jach uʼuyik baʼax ku yaʼalik yéetel táan k-ilik k-naʼatik (1 Cor. 13:4, 7).

17. ¿Baʼaxten unaj u chúukpajal k-óol k-uʼuy baʼax ku yaʼalaʼal yéetel maʼ k-séeb tʼaan?

17 Baʼaleʼ unaj k-kanáantik maʼ k-séeb tʼaan. Maʼ unaj k-xotʼik u tsikbal utiaʼal k-tsolnuʼuktikiʼ. Chúukpajak k-óol k-uʼuy baʼax ku yaʼalik. Ka joʼopʼ u yaʼalik Elías tiʼ Jéeoba bix u yuʼubikubaeʼ, tu yaʼalaj tuláakal baʼaxoʼob ku yúuchultiʼ. Ka tsʼoʼok u líiʼsaʼal u yóol tumen Jéeobaeʼ, Elíaseʼ tu kaʼa aʼalaj le baʼax tsʼoʼok u yáax aʼalikoʼ (1 Rey. 19:9, 10, 13, 14). Lelaʼ ku yeʼesikeʼ yaan máaxeʼ yaʼab u téenel ku tsikbaltik bix u yuʼubikuba. Teʼ súutukiloʼob beyoʼ jach unaj u chúukpajal k-óol k-uʼuy baʼax ku yaʼalik, jeʼex u beetik Jéeobaeʼ. Maʼ k-jáan aʼaliktiʼ baʼax unaj u beetik, baʼaxeʼ unaj k-uʼuyik yéetel yaabilaj baʼax ku yaʼalik (1 Ped. 3:8).

18. ¿Bix jeʼel k-líiʼsik u yóol u maasil kéen orarnakoʼoneʼ, yéetel baʼaxten?

18 Orarnakoʼon tu jaajil k-óol yéetel le máaxoʼob ku muʼyajoʼoboʼ. Juntúul máax yaachajaʼan u yóoleʼ maʼ xaaneʼ ku yuʼubik maʼ tu páajtal u orar. Maʼ xaaneʼ ku yuʼubik maʼ tu náajmatik ka tʼaanak yéetel Jéeoba. Wa taak k-áantikeʼ unaj k-orar tu yéetel, tsʼoʼoleʼ maʼalob ka k-chʼaʼchiʼit u kʼaabaʼ. Unaj k-aʼalik tiʼ Jéeoba jach k-yaabiltmaj le máax táan u muʼyajoʼ yéetel yaabiltaʼan teʼ múuchʼuliloʼ. Unaj k-kʼáat óoltik ka u yáant utiaʼal ka xuʼuluk u sen muʼyaj. Le oracionoʼob beyaʼ jach jeʼel u líiʼsik u yóol máakeʼ (Sant. 5:16).

19. ¿Baʼax jeʼel u yáantkoʼon utiaʼal k-líiʼsik u yóol u maasileʼ?

19 Unaj k-aʼalik baʼaloʼob jeʼel u líiʼsik u yóoleʼ.  Unaj k-tuklik baʼax ken k-aʼal táanil tiʼ k-tʼaan. U jáajan tʼaan máakeʼ jeʼel u beetik u yaatal u yóol wa máaxeʼ, baʼaleʼ wa k-tʼaan yéetel yaabilajeʼ jeʼel u líiʼsik u yóoleʼ (Pro. 12:18). Le oʼolaleʼ unaj k-kʼáatik tiʼ Jéeoba ka u yáantoʼon utiaʼal k-yéeyik tubeel baʼax tʼaaniloʼob jeʼel u líiʼsik u yóol máakeʼ. Kʼaʼajaktoʼoneʼ le tʼaanoʼob maas jeʼel u líiʼskoʼob u yóol máakoʼ letiʼe yanoʼob ichil le Bibliaoʼ, tumen tiʼ Jéeoba u taal (Heb. 4:12).

20. ¿Baʼax jeʼel tak u tuklik máak yoʼolal le baʼaxoʼob uchaʼantiʼoʼ, yéetel baʼax unaj k-kʼaʼajsiktiʼ?

20 Yoʼolal le baʼaxoʼob kʼaastak beetaʼan tiʼ wa máaxoʼ, maʼ xaaneʼ jeʼel u tuklik maʼ limpio u kuxtaleʼ yéetel maʼ tu náajmatik ka yaabiltaʼak tumen mix máak. Baʼaleʼ lelaʼ maʼ jaajiʼ. Le oʼolal unaj u meyajtoʼon le Biblia utiaʼal k-eʼesiktiʼob jach koʼoj u tojoloʼob tu táan Jéeoba (ilawil le cuadro « Tekstoʼob jeʼel u líiʼsik u yóol máakeʼ»). Koʼoneʼex ilik baʼax úuch ka lúub u yóol profeta Daniel. Dioseʼ tu túuxtaj juntúul ángel utiaʼal u líiʼsik u yóol, tumen u kʼáat ka u yojéelt Daniel jach koʼoj u tojol tu táan yéetel u yaabiltmaj (Dan. 10:2, 11, 19). Jéeoba xaneʼ jach koʼoj u tojol u yilik le sukuʼunoʼob yaachajaʼan u yóoloʼoboʼ.

21. 1) ¿Baʼax kun úuchul tiʼ le máaxoʼob ku beetkoʼob kʼaas tiʼ u maasil maʼ tu arrepentiroʼoboʼ? 2) ¿Baʼax unaj k-ilik k-beetik?

21 Kéen k-líiʼs u yóol u maasileʼ, k-áantik u yiloʼobeʼ jach yaabiltaʼanoʼob tumen Jéeoba. Tsʼoʼoleʼ unaj u kʼaʼajal xan toʼoneʼ letiʼeʼ mantatsʼ ku beetik baʼax toj. Mix máak kun páajtal u taʼakiktiʼ baʼax u beetmaj. Letiʼeʼ ku yilik tuláakal baʼal, le oʼolal yaan u castigartik le máaxoʼob beetik baʼax kʼaas maʼ tu arrepentiroʼoboʼ (Núm. 14:18). Bey túunoʼ, unaj k-beetik tuláakal le ku páajtal utiaʼal k-eʼesik yaabilaj tiʼ le máaxoʼob beetaʼan kʼaas tiʼoboʼ. Jach ku líiʼsik k-óol k-ojéeltik Jéeobaeʼ yaan u beetik u xuʼulul u yaatal u yóol le máaxoʼob beetaʼan kʼaas tiʼob tumen Satanás yéetel u kʼasaʼan yóokʼol kaaboʼ. Maʼ kun xáantaleʼ tuláakal le baʼaloʼob beyoʼ maʼ bíin kʼaʼajak tiʼ mix máakiʼ (Isa. 65:17).

KʼAAY 109 Koʼoneʼex paklan yaabiltikba

^ xóot’ol 5 Le máaxoʼob beetaʼab kʼaas tiʼob tu chichniloʼoboʼ, maʼ xaaneʼ láayliʼ táan u muʼyajoʼob tu yoʼolaleʼ. Le xookaʼ yaan u yáantkoʼon k-naʼat baʼaxten ku xáantal táan u muʼyajoʼob. Tsʼoʼoleʼ yaan u tsolik máaxoʼob jeʼel u páajtal u líiʼskoʼob u yóoloʼobeʼ yéetel bix jeʼel u beetaʼaleʼ.

^ xóot’ol 11 Kéen beetaʼak kʼaas tiʼ wa máaxeʼ, letiʼ ken u chʼaʼtukult wa yaan u bin yiknal juntúul doctor utiaʼal ka áantaʼak.

^ xóot’ol 76 DIBUJO: Juntúul kiik táan u líiʼsik u yóol uláakʼ juntúul kiik lubaʼan u yóol.

^ xóot’ol 78 DIBUJO: Kaʼatúul ancianoʼob bijaʼanoʼob u xíimbaltoʼob juntúul kiik lubaʼan u yóol, le kiikoʼ tu yaʼalaj tiʼ juntúul kiik úuch joʼopʼok u meyajtik Jéeoba ka yanak tu yiknaloʼob.