Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

Kʼáatchiʼob ku beetaʼal

Kʼáatchiʼob ku beetaʼal

Juntúul máax meyajtik Dioseʼ, ¿maʼalob wa ka yanak u tsʼoon wa uláakʼ nuʼukul tiʼ utiaʼal u defendertikuba?

Le máaxoʼob meyajtik Diosoʼ yaan baʼaxoʼob jeʼel u páajtal u beetkoʼob utiaʼal u kanáantkubaʼob wa u defendertikubaʼob. Chéen baʼaleʼ ken u beetoʼobeʼ unaj u chʼaʼikoʼob en cuentail baʼax ku yaʼalik le Bibliaoʼ. Ichil le baʼaxoʼob ku yaʼalikoʼ k-ilkeʼ maʼ maʼalob ka meyajnak tiʼ máak tsʼoon wa uláakʼ nuʼukuloʼob utiaʼal u defenderkuba tiʼ uláakʼ máakoʼobiʼ. Koʼoneʼex ilik jujunpʼéel baʼaxoʼob jeʼel u yáantkoʼon k-chʼaʼtukult tubeel baʼax ken k-beete.

Tu táan Jéeobaeʼ kiliʼich u kuxtal wíinik. Le salmista Davidoʼ u yojel Jéeoba tsʼáa «le kuxtaloʼ» (Sal. 36:9). Le oʼolal wa juntúul máax meyajtik Dios ku chʼaʼtuklik u beetik wa baʼax utiaʼal u defenderkuba yéetel utiaʼal u kanáantik baʼaxoʼob yaantiʼeʼ, yaan u yilik maʼ u kíimsik mix máak mix u wekik u kʼiʼikʼel (Deu. 22:8; Sal. 51:14).

U jaajileʼ séeb jeʼel u kíimsaʼal wa máax yéetel jeʼel baʼaxakeʼ. Chéen baʼaleʼ maas séeb jeʼel u kíimsaʼal máak yéetel junpʼéel tsʼooneʼ, kex wa u yóoliliʼ máak ka u beete wa maʼ. * Tsʼoʼoleʼ wa juntúul j-ookol ku yilik yaantech junpʼéel tsʼooneʼ, maʼ xaaneʼ letiʼeʼ yaan u yilik u yáax kíimskech utiaʼal u defendertikuba.

Le áakʼab táanil tiʼ u kíimil Jesusoʼ tu yaʼalaj tiʼ u disipuloʼob ka u kaxt u espadaʼob, baʼaleʼ maʼ utiaʼal u defenderkubaʼobiʼ (Luc. 22:36, 38). Baʼaxeʼ chéen utiaʼal u kaʼanstiʼob junpʼéel baʼax jach kʼaʼanaʼan: maʼ unaj u baʼateloʼob kex ka líikʼik máakoʼob tu contraʼobiʼ (Luc. 22:52). Le ka xoʼotʼ u xikin u palitsil juntúul tiʼ u nuuktakil le sacerdoteʼob tumen Pedrooʼ, Jesuseʼ tu  yaʼalajtiʼ: «Oks a espada teʼ tuʼux ta jóoʼsajoʼ». Tsʼoʼoleʼ ka tu yaʼalajtiʼob junpʼéel baʼax nuʼuktik u kuxtal tuláakal le máaxoʼob meyajtik Dios tak teʼ kʼiinoʼobaʼ. Tu yaʼalaj: «Tuláakal le máaxoʼob ku meyaj espada tiʼobeʼ bíin kíimsaʼakoʼob yéetel espada» (Mat. 26:51, 52).

Miqueas 4:3, ku yaʼalikeʼ le máaxoʼob meyajtik Diosoʼ ku sutik u espadaʼob bey u nuʼukulil u meyajtaʼal luʼumeʼ yéetel u lanzaʼobeʼ ku sutkoʼob bey lóobcheʼeʼ. Le jaajil cristianoʼoboʼ kʼaj óolaʼanoʼob bey máakoʼob maʼatech u baʼateloʼobeʼ. Letiʼobeʼ ku beetkoʼob le baʼax tu yaʼalaj apóstol Pablooʼ: «Maʼ a boʼotkeʼex kʼaas yéetel kʼaas tiʼ mix máak». Tsʼoʼoleʼ tu yaʼalaj: «Yanakteʼex jeetsʼelil yéetel tuláakal máak» (Rom. 12:17, 18). Letiʼeʼ yaʼab baʼax tu muʼyajtaj, juntéenjeakeʼ óolak kíimsaʼak tumen le j-ookoloʼoboʼ (2 Cor. 11:26). Kex beyoʼ mix juntéen tu beetaj baʼax ku bin tu contra le Biblia utiaʼal u defendertikubaoʼ. Baʼaxeʼ tu kʼubaj u yóol tiʼ Dios bey xan tiʼ le naʼat yaan teʼ Bibliaoʼ, tumen ‹maas koʼoj tiʼ u nuʼukuliloʼob baʼateʼel› (Ecl. 9:18).

Le máaxoʼob meyajtik Diosoʼ maas koʼoj u yilkoʼob le kuxtaloʼ. K-ojleʼ maʼ tu páajtal k-manik k-kuxtal yéetel le baʼaxoʼob yaantoʼonoʼ (Luc. 12:15). Wa juntúul j-ookol taak u beetiktoʼon loobeʼ, unaj k-kanáantik bix ken k-tʼanil. Wa láayliʼ taak u beetiktoʼon loobeʼ, maʼ xaaneʼ unaj k-chaʼik u bisik tuláakal baʼax yaantoʼon, jeʼex tu yaʼalil Jesusoʼ. Maʼ xaaneʼ yaan k-chaʼik u bisik tuláakal baʼax u kʼáat (Mat. 5:39, 40; Luc. 6:29). * Baʼaleʼ maas maʼalob ka k-kanáantba. Wa maʼ k-eʼesik le baʼaxoʼob koʼojtak yaantoʼon yéetel ojéelaʼan maʼatech k-baʼateʼel tumen u j-jaajkunajoʼon Jéeobaeʼ maas maʼ ken k-jáan okoltbil (1 Juan 2:16; Pro. 18:10).

Le máaxoʼob meyajtik Diosoʼ ku respetarkoʼob u conciencia u maasil (Rom. 14:21). Wa juntúul sukuʼun yaan u tsʼoon utiaʼal u kanáantkuba tiʼ u maasileʼ, maʼ xaaneʼ jeʼel u beetik u tʼóochpajal uláakʼ sukuʼunoʼob teʼ múuchʼuliloʼ. Le yaabilajoʼ jeʼel u yáantkoʼon utiaʼal k-tsʼáaik táanil u yutsil u maasil, kex tak wa yaantoʼon u permisoil u yantaltoʼoneʼ (1 Cor. 10:32, 33; 13:4, 5).

Le máaxoʼob meyajtik Diosoʼ ku kanáantkoʼob baʼax ku beetkoʼob (2 Cor. 4:2; 1 Ped. 5:2, 3). Koʼox aʼalikeʼ juntúul sukuʼuneʼ yaan u tsʼoon utiaʼal u kanáantkuba. Wa láayliʼ yaantiʼ kex tsʼoʼok u yeʼesaʼaltiʼ yéetel le Biblia maʼ unaj u yantaltiʼoʼ, jeʼel u páajtal u yaʼalaʼaleʼ maʼ maʼalob baʼax ku beetkiʼ. Bey túunoʼ maʼ tu páajtal u tsʼaʼabal mix junpʼéel meyaj u beet teʼ múuchʼuliloʼ. Lelaʼ bey xan u yúuchul yéetel juntúul sukuʼun ku kʼaʼabéettal u máan yéetel u tsʼoon yoʼolal le meyaj ku beetkoʼ. Maas maʼalob ka u kaxt yaanal meyaj. *

Jeʼex tsʼoʼok k-ilkoʼ, cada juntúuleʼ yaan u yilik bix ken u kanáantiluba bey xan u láakʼtsiloʼob, bix ken u kanáantil baʼaxoʼob yaantiʼ yéetel baʼax meyajil unaj u beetik. Baʼaleʼ mantatsʼ unaj u chʼaʼik en cuentail baʼax ku yaʼalik le Biblia utiaʼal u yeʼesik naʼatil yéetel yaabilaj jeʼex u beetik Dioseʼ. Le máaxoʼob yiijchajaʼan u tuukuloʼoboʼ ku beetkoʼob le baʼaxoʼob ku yaʼalik le Bibliaoʼ yéetel ku chʼaʼtuklikoʼob maʼ u yantal u tsʼoonoʼob utiaʼal u kanáantkubaʼob tiʼ u maasil. U yojloʼob yaan u kʼuchul u kʼiinil u kuxtaloʼob ich jeetsʼelil utiaʼal mantatsʼ wa ku kʼubik u yóoloʼob tiʼ Dios yéetel wa ku beetkoʼob le baʼaxoʼob ku yaʼalik le Bibliaoʼ (Sal. 97:10; Pro. 1:33; 2:6, 7).

Tu kʼiinil le nojoch muʼyajiloʼ yaan k-kʼubik k-óol tiʼ Jéeoba yéetel maʼ ken k-defendertba

^ xóot’ol 3 Maʼ xaaneʼ juntúul sukuʼuneʼ ku chʼaʼtuklik u yantaltiʼ junpʼéel tsʼoon utiaʼal u bin pʼuuj wa utiaʼal u kanáantkuba tiʼ baʼalcheʼob jeʼel u beetik loob tiʼ máakeʼ. Ken pʼáatak maʼ tu meyajtiʼeʼ maʼalob ka u luʼs u yóol, ka u desarmarte yéetel ka u tsʼáa tuʼux jeʼel u páajtal u chʼotkeʼ. Wa le tuʼux kajaʼan prohibirtaʼan wa chéen yéetel permiso jeʼel u béeytal u yantal u tsʼoon máakeʼ, unaj u beetik le baʼax ku yaʼalik le autoridadoʼ (Rom. 13:1).

^ xóot’ol 2 Utiaʼal a wojéeltik u maasileʼ ilawil le xook «Cómo evitar una violación», jóokʼ tiʼ ¡Despertad!, 8 tiʼ marzo tiʼ 1993.

^ xóot’ol 4 Utiaʼal a wojéeltik wa maʼalob ka meyajnakech tuʼux ku yaʼalaʼaltech kʼaʼabéet a usartik junpʼéel tsʼooneʼ ilawil U Pʼíich Tulumil Kanan ich español, 1 tiʼ noviembre tiʼ 2005, táan juʼun 31 yéetel 1 tiʼ noviembre tiʼ 1983, táan juʼun 25 yéetel 26.