Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

¿Baʼax utsiloʼob jeʼel u taasiktech a kʼaj óoltik Dioseʼ?

¿Baʼax utsiloʼob jeʼel u taasiktech a kʼaj óoltik Dioseʼ?

Tak beoraaʼ tsʼoʼok k-ilik jujunpʼéel baʼaxoʼob jeʼel u yáantkoʼon k-kʼaj óolt Dioseʼ. Tsʼoʼok k-kanik Jéeoba u kʼaabaʼ yéetel le yaabilajoʼ letiʼe modos maas chíikaʼan u yilaʼal tiʼoʼ. T-ilaj xan baʼax tsʼoʼok u beetik yéetel baʼax ken u beet yoʼolal wíinik. Chéen baʼaleʼ yaʼab baʼax táakaʼan ichil u kʼaj óoltaʼal Dios, le oʼolal maʼalob ka k-il baʼax utsiloʼob jeʼel u taasiktoʼon k-kʼaj óoltikeʼ.

Jéeobaeʼ ku yaʼalikeʼ wa ka kaxtikeʼ «letiʼeʼ yaan u chaʼik a kaxtik» (1 Crónicas 28:9, TNM). Tukult bukaʼaj jatsʼutsil u natsʼkuba yéetel u biskuba máak yéetel Dios (Salmo 25:14). ¿Baʼax utsil jeʼel u taasik a biskaba tu yéeteleʼ?

Jach yaan u kiʼimaktal a wóol. Le Bibliaoʼ ku yaʼalikeʼ Jéeobaeʼ letiʼe «Dios kiʼimak u yóoloʼ» (1 Timoteo 1:11). Wa ka natsʼkaba tiʼ Dios yéetel wa ka wilik a beetik jeʼex letiʼeʼ yaan u kiʼimaktal a wóol. Yaan xan a wuʼuyikaba maʼalobil yéetel yaan u xuʼulul a chiʼichnaktal (Salmo 33:12). Tsʼoʼoleʼ yaan a náachtal tiʼ le baʼaxoʼob jeʼel u kʼaskúuntik a kuxtaloʼ, yaan a beetik baʼax maʼalob yéetel yaan a biskaba yéetel u maasil. Yaan a wuʼuyikaba jeʼex le salmista ka tu yaʼalaj: «Teneʼ yaan in natsʼkinba tiʼ Yuum [Dios], tumen in tiaʼal teneʼ letiʼ u maʼalobil» (Salmo 73:28).

Dioseʼ yaan u kanáantkech. Jéeobaeʼ ku yaʼalik tiʼ le máaxoʼob ku natsʼkubaʼob tu yiknaloʼ: «In wichoʼobeʼ táan u paktikechoʼob» (Salmo 32:8). Lelaʼ u kʼáat u yaʼaleʼ Jéeobaeʼ yaan u kanáantik cada juntúul tiʼ le máaxoʼob meyajtikoʼ yéetel yaan u tsʼáaiktiʼob le baʼaxoʼob kun kʼaʼabéettaltiʼoboʼ (Salmo 139:1, 2). Jeʼel bix u bin a maas biskaba yéetel Dioseʼ yaan a wilik jeʼel u béeytal a confiar mantatsʼ tiʼ letiʼeʼ.

Yaan u yantaltech junpʼéel jatsʼuts kuxtal. Jéeobaeʼ ku kaʼansik tiʼ máak bix jeʼel u kiʼimaktal u yóol teʼ kʼiinoʼobaʼ yéetel maʼ tun xáantaleʼ yaan u tsʼáaiktoʼon junpʼéel jatsʼuts kuxtal (Isaías 48:17, 18). Le Bibliaoʼ ku yaʼalik: «Lelaʼ letiʼe baʼax ku tsʼáaik kuxtal minaʼan u xuuloʼ: ka kʼuchuk u kʼaj óoltechoʼob, teech le u juntúuliliʼ jaajil Diosoʼ, bey xan ka u kʼaj óoltoʼob Jesucristo, le máax ta túuxtoʼ» (Juan 17:3). Kex kuxaʼanoʼon tiʼ talam kʼiinoʼobeʼ, le jatsʼuts promesa ku yaʼalik Diosaʼ bey jeʼex «junpʼéel ancla utiaʼal k-kuxtaleʼ, tumen jach jeetsʼel yanil yéetel maʼ tu kʼexpajal» (Hebreoʼob 6:19).

Lelaʼ chéen jujunpʼéel tiʼ le utsiloʼob ku taasik k-kʼaj óoltik Dios bey xan k-bisikba tu yéeteloʼ. Utiaʼal a wojéeltik baʼax uláakʼ ken u beet Dioseʼ, tʼaanen yéetel u j-jaajkunajoʼob Jéeoba wa ooken teʼ sitio jw.org yaantoʼon ich Internetoʼ.