Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

3 Ku líiʼsik k-óol kéen muʼyajnakoʼon

3 Ku líiʼsik k-óol kéen muʼyajnakoʼon

Yaan problemaʼobeʼ maʼ tu páajtal k-beetik mix baʼal utiaʼal k-utskíintikoʼob. Jeʼex u kíimil juntúul máax k-yaabiltmaj wa u tsaʼayal junpʼéel kʼojaʼanil minaʼan tsʼaakil tiʼeʼ. ¿Jeʼel wa u yáantkoʼon le Biblia teʼ súutukoʼob beyaʼ?

KʼOJAʼANILOʼOB MINAʼAN TSʼAAKIL TIʼOB

Rosaeʼ ku yaʼalik: «Yaanten junpʼéel kʼojaʼanil tu máansajten in taataʼob, lelaʼ jach ku beetik u kʼiʼinam in wíinklil. Cada kʼiineʼ táan u maas talamtal in kuxtal». Rosaeʼ jach ku tuklik baʼax ku yúuchultiʼ tumen maʼ tu pʼáatal tu pool baʼax ku xokik teʼ Bibliaoʼ. Chéen baʼaleʼ líikʼ u yóol yoʼolal le baʼax tu yaʼalaj Jesús tiʼ Mateo 19:26: «Utiaʼal Dioseʼ tuláakal baʼal jeʼel u páajtaleʼ». Rosaeʼ tu yilaj yaan uláakʼ bix jeʼel u kanik baʼax ku yaʼalik le Bibliaoʼ. Como jach yaj u wíinklileʼ maʼ tu páajtal mix u xook, le oʼolaleʼ káaj u yuʼubik u grabacionil le Bibliaoʼ yéetel le publicacionoʼoboʼ. * Letiʼeʼ ku yaʼalik: «Wa maʼ u seguer kaʼach in kaanbal beyaʼ bejlaʼaʼ maʼ tu páajtal in maas natsʼkinba tiʼ Dioseʼ».

Kéen lúubuk u yóol Rosa tumen maʼ tu páajtal u meyaj jeʼex kaʼacheʼ, ku xokik 2 Corintoiloʼob 8:12, lelaʼ ku líiʼsik u yóol, teʼeloʼ ku yaʼalik: «Tumen wa tu puksiʼikʼal máak ku síijil u tsʼáaik wa baʼaxeʼ, lelaʼ jach ku lúubul utsil tiʼ Dios, tumen Dioseʼ uts tu tʼaan ka u tsʼáa máak le baʼax ku páajtal u tsʼáaikoʼ, maʼ le baʼax maʼ tu páajtaloʼ». Lelaʼ ku kʼaʼajsiktiʼeʼ Dioseʼ kiʼimak u yóol tumen ku yilkeʼ, kex kʼojaʼaneʼ, táan u beetik tuláakal le ku páajtaleʼ.

U KÍIMIL MÁAX K-YAABILTMAJ

Diana, le máax tsʼoʼok k-yáax tʼaan tiʼeʼ, ku yaʼalik:  «Ka kíim in hijaeʼ 18 años yaantiʼ. Jach táaj yaachaj in wóol, hasta tin tuklaj yaan in kíimil. Jach kʼexpaj bix in kuxtal». Dianaeʼ jach líikʼ u yóol ka tu xokaj Salmo 94:19, teʼeloʼ le salmistaoʼ tu yaʼalaj tiʼ Dios: «Chúumuk tiʼ le sen tuukulil baʼaloʼob ku muchʼikubaʼob tin sutpacheʼ, techeʼ ka tsʼáaikten jeʼelel yéetel kiʼimak óolal». Dianaeʼ ku yaʼalik xan: «Tin kʼáataj tiʼ Jéeoba ka u yáanten in kaxt wa baʼax in beet utiaʼal maʼ in sen tuukul».

Dianaeʼ káaj u yáantik yaʼab máakoʼob, lelaʼ tu beetaj u kiʼimaktal u yóol. Ka máan kʼiineʼ tu ketaj u kuxtal yéetel le gisoʼ, kex kaachloʼobeʼ láayliʼ ku meyajoʼob utiaʼal tsʼíibeʼ. Dianaeʼ kex ku yuʼubikuba jeʼex junpʼéel gis kaachleʼ láayliʼ jeʼel u yáantik u maasileʼ. Letiʼeʼ ku yaʼalik: «Tin tsʼáaj cuentaeʼ kéen in líiʼs u yóol wa máax yéetel le Bibliaoʼ, Jéeobaeʼ táan xan u líiʼsik in wóol». Letiʼeʼ tu beetaj junpʼéel lista tiʼ le máaxoʼob ku chʼaʼchiʼitaʼal teʼ Biblia jach muʼyajnajoʼoboʼ, ka tu tsʼáaj cuentaeʼ «letiʼobeʼ mantatsʼ ku oraroʼob tiʼ Dios». Tu yaʼalaj xan: «Wa maʼ ta jeʼekʼabtik le Bibliaoʼ maʼ ten a kaxt u núukil le baʼaxoʼob a kʼáat a wojéeltoʼ».

Le Bibliaoʼ tu kaʼansaj xan tiʼ Diana u páaʼt le baʼaxoʼob ku taal u kʼiinil u yúuchloʼ yéetel maʼ u tuukul tiʼ le baʼaxoʼob yaan tiʼ kaʼachoʼ. Letiʼeʼ jach ku líikʼil u yóol kéen u xok Baʼaxoʼob [wa Hechos] 24:15: «Teneʼ táan xan in páaʼtik u kaʼa kuxkíintaʼal le kimenoʼob jeʼex u yaʼalmil Diosoʼ, le utsoʼoboʼ bey xan le kʼasaʼanoʼoboʼ». ¿Ku creertik wa Diana jeʼel u kaʼa kuxkíintaʼal u hija tumen Jéeobaeʼ? Letiʼeʼ ku yaʼalik: «Jach in wojel yaan wilik in hija. In Taata yaan teʼ kaʼanoʼ u tsʼíibtmaj tu libro baʼax kʼiin k-kaʼa ilikba. Jach ku kʼaʼajalten bix kiʼimakchajik in wóol le ka tin wilaj in chan hija le táant u síijiloʼ. Le kiʼimak óolalaʼ letiʼe ken in wuʼuy kéen yanaken tu yéetel teʼ jardín ken k-beetoʼ».

^ xóot’ol 4 Yaʼab tiʼ le grabacionoʼoboʼ tiaʼan ich Internet teʼ sitio jw.org.

Le Bibliaoʼ jeʼel u líiʼsik k-óol kéen muʼyajnakoʼoneʼ