Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

Dioseʼ yaan u xuʼulsik u nuʼukuliloʼob baʼateʼel

Baʼax ku yaʼalik le Bibliaoʼ

Baʼax ku yaʼalik le Bibliaoʼ

¿Yaan wa u yantal jeetsʼelil way Luʼumeʼ?

Techeʼ ¿baʼax ka tuklik?

  • Yaan

  • Maʼ

  • Maʼ xaaniʼ

Baʼax ku yaʼalik le Bibliaoʼ

Le ken gobernarnak Jesucristoeʼ mantatsʼ kun antal «jeetsʼelil» (Salmo 72:7).

Baʼax uláakʼ ku yaʼalik le Bibliaoʼ

  • Yaan u xuʼulsaʼal le kʼasaʼan máakoʼoboʼ, le oʼolal tuláakal wíinik «bíin kuxlakoʼob ichil nojoch jéetsʼel óolal» (Salmo 37:10, 11).

  • Dioseʼ yaan u xuʼulsik le guerraʼoboʼ (Salmo 46:8, 9).

¿Jeʼel wa u yantal kiʼimak óolal tiʼ máakeʼ?

Baʼax ku tuklik jujuntúul máakoʼob yaʼab máax tuklikeʼ mix bikʼin kun antaltoʼon kiʼimak óolal tumen teʼ kʼiinoʼobaʼ yaʼab baʼax k-muʼyajtik. Techeʼ ¿baʼax ka tuklik?

Baʼax ku yaʼalik le Bibliaoʼ

Jeʼel u yantal «u jeetsʼelil Dios ku táatsʼmáansik tuláakal tuukuloʼob» tiʼ le máaxoʼob naatsʼ yaniloʼob tiʼoʼ (Filiposiloʼob 4:6, 7).

Baʼax uláakʼ ku yaʼalik le Bibliaoʼ

  • Dioseʼ yaan u luʼsik tuláakal le baʼaloʼob kʼaastakoʼ yéetel yaan u «túumbenkuntik tuláakal baʼal» (Apocalipsis 21:4, 5).

  • Jeʼel u yantaltoʼon kiʼimak óolal wa k-natsʼikba tiʼ Dioseʼ (Mateo 5:3).