Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

 KʼEʼEX U KUXTALOʼOB TUMEN LE BIBLIAOʼ

Junpʼéel año kiʼimak óolal yéetel jeetsʼelil

Junpʼéel año kiʼimak óolal yéetel jeetsʼelil
  • SÍIJ TU JAʼABIL: 1971

  • TUʼUX SÍIJI: FRANCIA

  • KAʼACHEʼ: J-OOKOL, J-NÚUPKʼEBAN, KʼAAS U PʼUʼUJUL, KU DROGARKUBA

BIX KUXLIKEN KAʼACHI.

Kajaʼanoʼon kaʼach Tellancourt, junpʼéel kaaj yaan tu xaman-lakʼinil Francia. In taataeʼ franciail yéetel in maamaeʼ italiail. Ocho años yaanten ka binoʼon kajtal Italia, tiʼ junpʼéel colonia óotsil yaan tu jáal u kaajil Roma; teʼeloʼ jach j-meeyjil le máakoʼoboʼ. Tin wotoch kaʼacheʼ in taataʼobeʼ puro baʼateʼel ku beetkoʼob yoʼolal taakʼin.

Le yaanten kaʼach 15 añosoʼ in maamaeʼ tu yaʼalajten unaj in jóokʼol utiaʼal u yantalten uláakʼ amigoʼob. Maʼ sen úuch káajak in jach jóokʼoleʼ ka joʼopʼ in biskinba yéetel kʼaakʼas máakoʼob. Junpʼéel kʼiineʼ náatsʼ tin wiknal juntúul máak bey uts u modoseʼ, ka tu yaʼalaj u tsʼáaikten drogas. Como in kʼáat in weʼes tsʼoʼok in nojochtaleʼ tin chʼaʼaj. Séeb úuchik in enviciar yéetel le drogasoʼ ka joʼopʼ xan in núupkʼebantal. Maas tiʼ juntéen violartaʼaben. Káaj in tuklikeʼ minaʼan u biilal in kuxtal; baʼax in kʼáajtiʼ ka kíimken. Kin wuʼuyik kaʼach chéen tin juunal yanen. Le yaanten kaʼach 16 añosoʼ tin wóotaj in kíimsinba: tin láaj ukʼaj junpʼéel botella whiskyeʼ ka tin pulinba tiʼ junpʼéel lago. Óoxpʼéel kʼiin pʼáaten en coma.

Tin tsʼáaj cuenta kʼaʼabéet in kanáantik in kuxtal, baʼaleʼ jach kʼaas in pʼuʼujul yéetel yaʼab in tuus. Kin waʼalik kaʼach jeʼel in múul chital yéetel le máakoʼoboʼ, ken kʼuchkoʼon tu yotochoʼobeʼ kin drogartikoʼob yéetel kin woklikoʼob. Kin meyaj kaʼach utiaʼal le nukuch mafiaʼob tʼoxik droga teʼ Italiaoʼ. Yaʼab u téenel chʼaʼpachtaʼaben tumen le policíaoʼ. Kex kʼaas yanil in kuxtaleʼ tin chʼaʼtuklaj in kaxtik u biilal le kuxtaloʼ. Ka túun orarnajen tiʼ Dios: «Chéen kin kʼáatiktech junpʼéel año kiʼimak óolal yéetel jeetsʼelil».

BIX TU KʼEXIL IN KUXTAL LE BIBLIAOʼ.

Le ka tin cumplirtaj 24 añosoʼ tin chʼaʼtuklaj in bin Inglaterra. Taak in kíimsaʼal kaʼach tumen le narcoʼoboʼ. Antes in lukʼleʼ binen in xíimbalt in maama. Jaʼakʼ in wóol ka tin wilaj Annunziato Lugarà táan u tsikbal yoʼolal le Biblia yéetel in maamaoʼ. * Como in wojel maleante kaʼacheʼ tin kʼáatajtiʼ baʼax taal u beete. Tu tsikbaltajten bukaʼaj kʼeexoʼob anchaj u beetik utiaʼal u yokjaʼ bey u j-jaajkunaj Jéeobaeʼ, ka tu  beetaj in prometertik yaan in kaxtik le j-Jaajkunajoʼob ken kʼuchken Inglaterraoʼ. Kex tin waʼalaj yaan in beetkeʼ seguernaj in kuxtal jeʼex suukileʼ.

Juntéenjeakeʼ tin wilaj juntúul j-Jaajkunaj táan u kʼaʼaytik le revistaʼob U Pʼíich Tulumil Kanan yéetel ¡Despertad! tiʼ junpʼéel u calleil Londres tuʼux yaʼab u máan máakoʼ. Kʼaʼajten baʼax tin prometertaj tiʼ Annunziato, ka náatsʼen in kʼáat wa jeʼel u tsʼaʼabalten xook yéetel le Bibliaoʼ.

Jach tu péeksaj in wóol le baʼax tin kanoʼ. Por ejemploeʼ tiʼ 1 Juan 1:9, tin kaneʼ «wa k-confesartik k-kʼebanoʼobeʼ, Dioseʼ jeʼel u perdonartikoʼoneʼ yéetel jeʼel u pʼoʼik tuláakal k-kʼasaʼanileʼ». Lelaʼ tu kʼexaj in kuxtal tumen u jaajileʼ sucio in wuʼuyikinba kaʼach yoʼolal tuláakal baʼax in beetmaj. Tu séebaʼanil káaj in bin teʼ muchʼtáambaloʼob ku beetaʼal tiʼ U Najil Reino tiʼ u j-jaajkunajoʼob Jéeobaoʼ. Letiʼobeʼ tu kʼamenoʼob yéetel yaabilaj. Le ka tin wilaj bix jatsʼutsil u biskubaʼob yéetel bukaʼaj u yaabiltmubaʼobeʼ, tin tsʼíiboltaj pʼáatal tu yiknaloʼob. Le múuchʼuliloʼ letiʼe familia úuch joʼopʼok in tsʼíiboltikoʼ.

Maʼ talam tin wilil in pʼatik le drogas yéetel le kʼaakʼas kuxtal kin bisik kaʼachoʼ. Baʼax talamchajeʼ letiʼe in kʼexik in modosoʼ. Tin wilaj kʼaʼabéet in maas eʼesik tsiikil yéetel yaabilaj tiʼ uláakʼ máakoʼob. U jaajileʼ tak bejlaʼa táan in wutskíintik in modoseʼ. Kex beyoʼ gracias tiʼ Jéeobaeʼ maas maʼalob in modos bejlaʼeʼ. Tu jaʼabil 1997 —seis meses káajak in xokik le Bibliaoʼ—, okjaʼanajen bey juntúul u j-jaajkunaj Jéeobaeʼ.

UTSILOʼOB TSʼOʼOK U TAASIKTEN.

Ka tsʼoʼok in wokjaʼeʼ tsʼoʼok in beel yéetel juntúul x-chʼúupal u kʼaabaʼeʼ Barbara; maʼ úuch u beetuba xan j-Jaajkunajiʼ. Juntúul tiʼ le amigoʼob yaanten kaʼachoʼ káaj u xokik le Biblia le ka tu yilaj tsʼoʼok in kʼexik in kuxtaloʼ. Bejlaʼeʼ letiʼ yéetel u kiikeʼ j-Jaajkunajoʼob. U kiik in abuelaeʼ bey xan tu beetiloʼ; maas tiʼ 80 años yaantiʼ ka joʼopʼ u xokik le Bibliaoʼ yéetel ka máan kʼiineʼ okjaʼanaji.

Bejlaʼeʼ ancianoen tiʼ junpʼéel múuchʼulil yéetel yaʼab tiempo kin máansik yéetel in watan táan k-kʼaʼaytaj tiʼ le máaxoʼob tʼanik italiano tu kaajil Londresoʼ. Yaan horaeʼ ku lúubul in wóol ken kʼaʼajakten le bix in kuxtal kaʼachoʼ, baʼaleʼ Barbaraeʼ mantatsʼ ku líiʼsik in wóol. ¡Hasta ka anchajten le baʼax úuch joʼopʼok in tsʼíiboltikoʼ: junpʼéel maʼalob familia yéetel juntúul taatatsil u yaabiltmen! Tin kʼáataj tiʼ Dios junpʼéel año kiʼimak oʼolal yéetel jeetsʼelil baʼaleʼ maas yaʼab le tu tsʼáajtenoʼ.

¡Hasta ka anchajten le baʼax úuch joʼopʼok in tsʼíiboltikoʼ: junpʼéel maʼalob familia yéetel juntúul taatatsil u yaabiltmen!

^ xóot’ol 10 Ilawil le xook «Kʼeʼex u kuxtaloʼob tumen le Bibliaoʼ: Kaʼacheʼ in wéet máan in tsʼoon», tsikbaltaʼab tumen Annunziato Lugarà, jóokʼ teʼ revista U Pʼíich Tulumil Kanan, 1 tiʼ julio tiʼ 2014, táan juʼun 8 yéetel 9.