Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

 KAʼANSAJ 6

Kaʼans u beet baʼax maʼalob

Kaʼans u beet baʼax maʼalob

¿BIX JUNTÚUL MÁAK BEYAʼ?

Le máaxoʼob kaʼansaʼantiʼob u beetoʼob baʼax maʼaloboʼ u yojloʼob baʼax uts yéetel baʼax kʼaas. Mantatsʼ ku beetkoʼob baʼax maʼalob kex jeʼel tuʼuxak yanoʼobeʼ yéetel kex mix máak ilkoʼob.

¿BAʼAXTEN KʼAʼABÉET?

Bejlaʼeʼ yaʼab baʼaloʼob beetik u kʼastal u tuukul le paalaloʼoboʼ, ichil lelaʼ tiaʼan u yéet xookoʼobiʼ, le paaxoʼob yéetel le baʼaxoʼob ku máansaʼal teʼ televisionoʼ. Le baʼaloʼobaʼ jeʼel u kʼaskúuntik u tuukuloʼobeʼ yéetel jeʼel u beetik u tuklikoʼob maʼ jach maʼalob le baʼaxoʼob kaʼansaʼantiʼoboʼ.

Lelaʼ maases bey u yúuchul kéen káajak u nojochtaloʼob. Junpʼéel libroeʼ ku yaʼalik: «Kʼaʼabéet u yojloʼob baʼax unaj u beetkoʼob kéen sen aʼalaʼaktiʼob tumen u yéet xookoʼob wa tumen uláakʼ máakoʼob baʼax unaj u beetkoʼob utiaʼal u maas kʼaj óoltaʼaloʼob. Le baʼaxoʼob maʼalobtak u kanmoʼoboʼ le kun áantkoʼob u beetoʼob baʼax maʼalob kex maʼ bey u tuukul u amigoʼoboʼ» (Beyond the Big Talk [Después de la “charla padre e hijo”]). Lelaʼ ku yeʼesikeʼ le paalaloʼoboʼ unaj u kaʼansaʼaltiʼob baʼax maʼalob táanil tiʼ u nojochtaloʼob.

¿BIX JEʼEL A KAʼANSIK U BEET BAʼAX MAʼALOBEʼ?

Kaʼanstiʼob baʼax maʼalob yéetel baʼax maʼ maʼalobiʼ

BAʼAX KU YAʼALIK LE BIBLIAOʼ: ‹Le nukuch máakoʼoboʼ [...] jeʼel u páajtal u kʼaj óoltikoʼob baʼax maʼalob bey xan baʼax maʼ maʼalobeʼ› (Hebreoʼob 5:14).

 • Áant u yiloʼob baʼax unaj u beetaʼal. Ilawil a kaʼanskoʼob sáamsamal. Wa juntúul máak ku tuuseʼ, jeʼel u páajtal a waʼaliktiʼobeʼ: «Leloʼ maʼ maʼalobiʼ tumen maʼ tu yaʼalaj u jaajiliʼ». Baʼaleʼ wa a paalal ku yaʼalik u jaajileʼ, jeʼel u páajtal a waʼaliktiʼeʼ: «Jach maʼalob baʼax ta beetaj tumen ta waʼalaj u jaajil». Wa yaan máax maʼ tu yáantik juntúul nojoch máakeʼ, jeʼel u páajtal a waʼaliktiʼeʼ: «Leloʼ maʼ maʼalobiʼ tumen maʼ tu yeʼesaj u yutsiliʼ». Baʼaleʼ wa letiʼ ku yáantik wa máax yaan u jaʼabileʼ, jeʼel u páajtal a waʼaliktiʼeʼ: «Jach maʼalob baʼax ta beetaj tumen ta weʼesaj a wutsil». Wa ka beetik beyaʼ a paaleʼ yaan u kanik u beet baʼax maʼalob.

 • Áant u beetoʼob baʼax maʼalob. Áant a paalal u naʼat baʼax unaj u beetik, kʼáattiʼ: «¿Baʼaxten ka tuklik maas maʼalob ka u yaʼal u jaajil máak?», «¿Baʼaxten jeʼel u xuʼulul u biskuba u maasil ta wéetel wa maʼ ta waʼalik u jaajileʼ?» wa «¿Baʼaxten ka tuklik maʼ maʼalob ka ookolnak máakiʼ?».

 • Aʼaltiʼob ku taasik utsil u beetaʼal baʼax maʼalob. Jeʼel u páajtal a waʼaliktiʼeʼ: «Wa ka waʼalik u jaajileʼ le máakoʼoboʼ yaan u confiaroʼob tiʼ teech».  «Wa jatsʼuts a modoseʼ le máakoʼoboʼ yaan u biskubaʼob ta wéetel».

Tsʼáa a wóol a beeteʼex baʼax maʼalob

BAʼAX KU YAʼALIK LE BIBLIAOʼ: «Seguernak xan a weʼeskeʼex máaxeʼexiʼ» (2 Corintoiloʼob 13:5).

 • Beeteʼex baʼax maʼalob, beyoʼ yaan u páajtal a waʼalikeʼex:

  • «Toʼoneʼ maʼatech k-tuus».

  • «T-otocheʼ mix máak ku loox yéetel mix máak ku yawat».

  • «Toʼoneʼ mix juntéen k-poochʼil».

Wa ku beetaʼal lelaʼ, le paaloʼ yaan u kanikeʼ maʼ chéen tiʼ letiʼ ku yaʼalaʼal ka u beet beyoʼ.

 • Utiaʼal a kaʼansik baʼax maʼalob tiʼ a paaleʼ tʼaanen tiʼ baʼaloʼob suuk u yúuchul. Tʼaanen tiʼ junpʼéel baʼax tu beetaj u yéet xookoʼob wa tiʼ uláakʼ baʼax uchaʼan, kʼáattiʼ: «Techeʼ ¿baʼax jeʼel a beetik kaʼacheʼ?» wa «¿Baʼax jeʼel k-beetik kaʼacheʼ?».

Áant u beetoʼob mantatsʼ baʼax tu nuʼuk

BAʼAX KU YAʼALIK LE BIBLIAOʼ: «Maʼ u xuʼulul u yantalteʼex junpʼéel maʼalob conciencia» (1 Pedro 3:16).

 • Felicitartoʼob kéen u beetoʼob baʼax maʼalob. Felicitart kéen u beet baʼax maʼalob yéetel aʼaltiʼ baʼaxten maʼalob le baʼax tu beetoʼ. Jeʼel u páajtal a waʼaliktiʼeʼ: «Yaaske ta waʼalaj u jaajil. Kiʼimak in wóol úuchik a beetik beyoʼ». Wa ku yaʼaliktech yaan baʼax kʼaas tu beeteʼ, tsʼáa u diosboʼotikil tiʼ táanil tiʼ a tsolnuʼuktik.

 • Tsolnuʼuktoʼob kéen u beetoʼob baʼax kʼaas. Áant a hijo u yutskíint baʼax ku beetik. Áant u naʼat baʼaxten kʼaas le baʼax tu beetoʼ, tsʼoʼoleʼ aʼaltiʼ baʼaxten ichil a wotocheʼexeʼ mix máak beetik beyoʼ. Yaan taatatsiloʼobeʼ utiaʼal maʼ u yaatal u yóol u paalaloʼobeʼ maʼatech u yáantkoʼob u tsʼáaʼob cuenta maʼ maʼalob baʼax tu beetoʼobiʼ. Lelaʼ maʼ ken u yáant a paal u yil baʼax uts wa baʼax kʼaas.