Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

 KʼAAY 7

In muukʼeʼ tiʼ Jéeoba u taal

Yéey u grabacionil a wuʼuye
In muukʼeʼ tiʼ Jéeoba u taal

(Isaías 12:2)

 1. 1. In kʼubmin wóol chéen tiʼ teech, Yuum Jéeoba.

  Ka tsʼáaikten muukʼ utiaʼal in meyajtkech.

  Jach taak in beetik chéen baʼax uts ta tʼaan

  kex ka pʼektaʼaken tumen Kʼaasilbaʼal.

  (CORO)

  Ka tsʼáaikten a kʼab, ka wáantken mantatsʼ.

  In muukʼeʼ, Jéeoba, tiʼ teech u taal.

  Yaan a kanáantken tiaʼal min sajaktal.

  In machminba chéen tiʼ teech, Yuum Jéeoba.

 2. 2. Kiʼimak in wóol tumen ka nuʼuktiken

  yéetel ka wáantken tiaʼal in meyajtkech.

  A kiliʼich Tʼaaneʼ ku yáantken mantatsʼ

  tiaʼal in wantal, Jéeoba Dios, ta wiknal.

  (CORO)

  Ka tsʼáaikten a kʼab, ka wáantken mantatsʼ.

  In muukʼeʼ, Jéeoba, tiʼ teech u taal.

  Yaan a kanáantken tiaʼal min sajaktal.

  In machminba chéen tiʼ teech, Yuum Jéeoba.

 3. 3. Teneʼ in kʼáat in beet chéen baʼax a kʼáat

  kex táan u máan tin paach u Kʼaasilbaʼal.

  Yaan xan in weʼesik tuláaklin kuxtal

  chúukaʼan in wóol in beet baʼax uts ta tʼaan.

  (CORO)

  Ka tsʼáaikten a kʼab, ka wáantken mantatsʼ.

  In muukʼeʼ, Jéeoba, tiʼ teech u taal.

  Yaan a kanáantken tiaʼal min sajaktal.

  In machminba chéen tiʼ teech, Yuum Jéeoba.

(Ilaʼak xan 2 Sam. 22:3; Sal. 18:2; Isa. 43:12.)