Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

¿Yaan wa u kʼaabaʼ Dios?

¿Yaan wa u kʼaabaʼ Dios?

Yaʼab bix u yaʼalaʼal tiʼ Dios: Kiʼichkelem Yuum, Jajal Dios wa Yuumtsil (Job 34:12; Eclesiastés 12:1; Daniel 2:​47). Chéen baʼaleʼ, ¿yaan wa u kʼaabaʼ?