Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

¿Máax beet u tsʼíibtaʼal le Bibliaoʼ?

¿Máax beet u tsʼíibtaʼal le Bibliaoʼ?

Wa chéen wíinikoʼob tsʼíibt le Bibliaoʼ, ¿baʼaxten ku yaʼalaʼal «u tʼaan Dios»? (1 Tesalonicailoʼob 2:13). Dioseʼ ¿bix úuchik u tsʼáaik tu tuukul le máakoʼob baʼax ken u tsʼíibtoʼoboʼ?