Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

U tʼaaniloʼob u káajbal

U tʼaaniloʼob u káajbal

Dauna, utúul koʼolel kajaʼan tu luʼumil Sierra Leonaeʼ ku yaʼalik: «Teneʼ líikʼen tiʼ upʼéel chan kajtalil. Utéenjeakil, tin chichnileʼ, in láakʼtsiloʼobeʼ joʼopʼ u baʼateltikoʼob upʼéel terreno yéetel uláakʼ upʼéel familia. Tu kaʼa jaatsiloʼob tu yaʼaloʼob u tiaʼaloʼob le terrenooʼ. Utiaʼal túun u yilaʼal máax jach tu jaajil u tiaʼaleʼ, tʼanaʼab utúul j-meen. Le j-meenoʼ tu tsʼáaj tiʼ utúul máak u mach upʼéel néen, ku tsʼoʼoleʼ ka tu pixaj le máak yéetel upʼéel sak nookʼ. Maʼ sen sáam piʼixik le máakoʼ, ka joʼopʼ u kikilankil yéetel u sen kʼíilkab. Tu paktaj le néenoʼ ka tu yaʼalaj: “¡Táan in wilik utúul máak jach chʼijaʼan táan u taal u náatsʼal! U búukintmaj upʼéel sak nookʼ. Kaʼanal u baakel, sak u pool yéetel oʼoʼchaankil u taal u xíimbal”.

»¡Le máax ku yaʼalik kaʼachoʼ in abuelo! Tsʼoʼoleʼ, tumen jach jakʼaʼan u yóol le máakoʼ joʼopʼ u yawtik: “¡Wa maʼ ta creerkeʼex baʼax kin waʼalikeʼ, koʼoten a wileʼex teʼ néenaʼ!”. Baʼaleʼ, ¡mix máak tu yóotaj náatsʼliʼ! Le j-meen túunoʼ utiaʼal u xuʼulul u yawat le máakoʼ, tu chʼaʼaj jaʼ yaan tiʼ upʼéel leek tuʼux u tsʼanmaj jejeláas xíiwoʼobeʼ, ka tu wiʼiwitsʼaj tu yóokʼol le máakoʼ.

»Le máak u machmaj le néenoʼ tu yaʼalajeʼ aʼalaʼab bin tiʼ tumen in abueloeʼ, le terrenooʼ utiaʼal in láakʼtsiloʼob. Yéetel tu yaʼalaj tiʼ in abuela maʼ u chʼaʼik saajkil u meyajte. Le uláakʼ familia túunoʼ tu éejemtaj le baʼax aʼalaʼaboʼ yéetel bey tsʼoʼokik le baʼateloʼ.»

 Tu chikʼinil Africaeʼ jach suuk u yúuchul baʼaloʼob beyaʼ. Jeʼex u yúuchul teʼeloʼ, tiʼ uláakʼ tuʼuxoʼobeʼ u millonesi máakoʼob ku creerkoʼob xaneʼ, le máaxoʼob ku kíimloʼoboʼ ku bin u pixanoʼob kuxtal yaanal tuʼux; yéetel teʼ tuʼux yanoʼoboʼ ku yilkoʼob le máaxoʼob yanoʼob way Luʼumeʼ, tsʼoʼoleʼ ku yaʼalikoʼob xaneʼ jeʼel u páajtal u yáantkoʼob wa u beetkoʼob loob tiʼ máakeʼ. ¿Jach wa tu jaajil le baʼax ku creertaʼalaʼ? Le kimenoʼoboʼ, ¿jach wa tu jaajil kuxaʼanoʼob yaanal tuʼux? Wa maʼatecheʼ, ¿máaxoʼob túun le ku yeʼesikubaʼob bey u pixan le kimenoʼoboʼ? Jach kʼaʼabéet k-ojéeltik u núukil le kʼáatchiʼobaʼ tumen yaan baʼax u yil yéetel k-kuxtal.