Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

 XOOKIL 5

«Lelaʼ in Paal»

«Lelaʼ in Paal»

LE KEN beetaʼak baʼax maʼalob tumen le mejen paalaloʼ, ku kiʼimaktal u yóol u taataʼob. Wa juntúul chan xiʼipal wa juntúul chan x-chʼúupal ku beetik baʼax maʼalobeʼ, u taataeʼ ku yaʼalik tiʼ u maasil yéetel kiʼimak óolal: «Lelaʼ in chan hijo», wa «Lelaʼ in chan hija».

2 Jesuseʼ mantatsʼ ku beetik baʼax uts tu tʼaan u Taata, le oʼolal ku kiʼimakkúuntik u yóol. ¿Kʼajaʼan wa tech baʼax tu beetaj u Taata Jesús juntéenjeakil, le tiaʼan yéetel óoxtúul u disipuloʼoboʼ?... Dioseʼ tu yaʼalaj desde teʼ kaʼanoʼ: «Lelaʼ in Paal, máax in yaabiltmaj, tu yoʼolal máax jach kiʼimak in wóol» (Mateo 17:5).

3 Jesuseʼ uts tu tʼaan u beetik le baʼaxoʼob kiʼimakkúuntik u yóol u Taataoʼ. ¿A wojel wa baʼaxten? Tumen jach u yaabiltmaj. Wa chéen ku obligartaʼal u beet máak wa baʼaxeʼ, maʼatech u beetik yéetel kiʼimak óolal. Baʼaleʼ le baʼaxoʼob ku beetik máak yéetel kiʼimak óolaloʼ maʼ talam u yilik u beetkiʼ.

4 Tak táanil tiʼ u taal way Luʼumeʼ, Jesuseʼ tu beetaj tuláakal baʼax aʼalaʼabtiʼ tumen Jéeoba, u Taata. Tu beetaj tumen u yaabiltmaj. ¿A wojel wa baʼax u kʼáat u yaʼal u yóotik máak u beet wa baʼax?... U kʼáat u yaʼaleʼ maʼ obligartbil u beetaʼal máak u beetiʼ. Kex yaan junpʼéel nojoch meyaj ku beetik Jesús kaʼach teʼ kaʼanoʼ, tsʼaʼab uláakʼ junpʼéel meyaj u beet tumen u Taata. Jesuseʼ kʼaʼabéetchaj u pʼatik le kaʼan utiaʼal ka síijik way Luʼumeʼ. Tu yóotaj u beete tumen letiʼe baʼax u kʼáat Jéeobaoʼ.

¿Baʼax tu yaʼalaj le ángel Gabriel tiʼ Maríaoʼ?

5 Utiaʼal ka páajchajak u síijil Jesús way Luʼumeʼ kʼaʼabéetchaj u yantal u maama. ¿A wojel wa máax u maama?... U kʼaabaʼeʼ  María. Jéeobaeʼ tu túuxtaj le ángel Gabriel utiaʼal u yaʼaliktiʼ yaan u síijil u chan hijooʼ, yéetel yaan u tsʼáaik u kʼaabaʼt Jesús. ¿Máax túun u taata?... Le angeloʼ tu yaʼaleʼ Jéeoba. Le oʼolal yaan u kʼuchul kʼaj óoltbil Jesús bey u Hijo Dioseʼ.

6 ¿Baʼax a tuklik tu yaʼalaj María?... ¿Tu yaʼalaj wa ta tʼaan: «Maʼ in kʼáat in hijot Jesusiʼ»? Maʼatech, letiʼeʼ tu yóotaj u beet le baʼax aʼalaʼabtiʼ tumen Diosoʼ. Baʼaleʼ ¿bix túun kun síijil u Hijo Dios way Luʼum wa tiaʼan teʼ kaʼanoʼ? ¿Baʼaxten jelaʼan úuchik u síijil Jesús tiʼ u maasil mejen paalaloʼ? ¿A wojel wa baʼaxten?...

7 Dios beet Adán yéetel Eva, k-yáax taataʼob; yéetel tu tsʼáaj u páajtalil u nupkubaʼob (wa relaciónes sexuales) utiaʼal ka yanak junpʼéel túumben kuxtal ku bin u nojochtal ichil u nakʼ u maama. Yaʼab máakoʼobeʼ ku yaʼalikoʼobeʼ lelaʼ junpʼéel milagro, maʼ xaaneʼ bey a wilik xan techoʼ.

8 Baʼaleʼ Dioseʼ tu beetaj junpʼéel nojoch milagro. Tu chʼaʼaj u kuxtal u Hijo yaan teʼ kaʼanoʼ ka tu máansaj ichil u nakʼ María. Dioseʼ mix juntéen u beet junpʼéel baʼal beyoʼ, yéetel mix juntéen u kaʼa beete. Yoʼolal le milagrooʼ, Jesuseʼ nojochchaj ichil u nakʼ María jeʼex u maasil chaambaloʼobeʼ. Ka tsʼoʼokeʼ Maríaeʼ tsʼoʼok u beel yéetel José.

9 Ka kʼuch u kʼiinil u síijil Jesuseʼ, María yéetel Joseeʼ bijaʼanoʼob xíimbal tu kaajil Belén. Baʼaleʼ jach yaʼab máaxoʼob yanoʼobiʼ, le oʼolal  maʼ anchaj tuʼux u kʼuchloʼobiʼ, ka pʼáatoʼob chéen tuʼux ku tséentaʼal baʼalcheʼob. Maríaeʼ tu síijsaj Jesús, ka tsʼoʼokeʼ tu chikúuntaj yóokʼol junpʼéel pesebre, jeʼex a wilik teʼ dibujooʼ. Le pesebreoʼ letiʼe tuʼux ku tsʼaʼabal u yoʼoch le wakaxoʼob yéetel uláakʼ baʼalcheʼoboʼ.

¿Baʼaxten chikúunsaʼab Jesús tiʼ junpʼéel pesebre?

10 Le áakʼab ka síij Jesusoʼ, yaʼab baʼaloʼob mix juntéen ilaʼak úuchi. Chíikpaj juntúul ángel tiʼ le j-kanan tamanoʼob yanoʼob naatsʼ Belenoʼ ka tu yaʼalajtiʼobeʼ Jesuseʼ yaan u beetik junpʼéel nojoch meyaj. Le angeloʼ tu yaʼalaj: ‹¡Ileʼex! Táan in taasikteʼex u maʼalob péektsilil junpʼéel nojoch kiʼimak óolal. Tumen bejlaʼeʼ tsʼoʼok u síijil juntúul máax kun salvartikeʼex› (Lucas 2:10, 11).

¿Baʼax maʼalob péektsilil tu kʼaʼaytaj juntúul tiʼ le angeloʼob tiʼ le j-kanan tamanoʼoboʼ?

11 Le angeloʼ tu yaʼalaj tiʼ le j-kanan tamanoʼoboʼ jeʼel u páajtal u bin u yiloʼob Jesús tu kaajil Beleneʼ, chikúuntaʼan yóokʼol junpʼéel  pesebre. Teʼ súutukoʼ chíikpaj uláakʼ angeloʼob, ka joʼopʼ u múul tsʼáaikoʼob nojbeʼenil tiʼ Dios yéetel le yáax juntúuloʼ, joʼopʼ u kʼaykoʼob: ‹Nojbeʼenkúuntaʼak Dios, yéetel teʼ Luʼumaʼ yanak jeetsʼelil ichil le máakoʼob ku lúubloʼob utsil tiʼoʼ› (Lucas 2:12-14).

12 Ka saʼat le angeloʼoboʼ, le j-kanan tamanoʼoboʼ binoʼob Belén, ka tu yiloʼob Jesús. Ka tu tsikbaltoʼob tiʼ José yéetel María le maʼalob péektsil tsʼoʼok u yuʼubikoʼoboʼ. Chéen máans ta tuukul bukaʼaj kiʼimakchajik u yóol María úuchik u yóotik u beetuba u maama Jesús.

13 Ka tsʼoʼokeʼ José yéetel Maríaeʼ tu bisoʼob Jesús tu noj kaajil Nazaret, teʼeloʼ tiʼ nojochchajiʼ. Ka nojochchajeʼ káaj u kaʼansaj. Lelaʼ táakaʼan ichil le baʼax u kʼáat Jéeoba Dios  ka u beet way Luʼumoʼ. Jesuseʼ tu yóotaj u beete tumen u yaabiltmaj u Taata yaan teʼ kaʼanoʼ.

14 Táanil tiʼ u káajal u beetik u Maʼalob j-Kaʼansajil Jesuseʼ, tsʼaʼab u yokjaʼ tumen Juan Bautista tu áalkab jaʼil Jordán. Teʼ kʼiin jeʼeloʼ úuch junpʼéel baʼal. Le ka jóokʼ Jesús ichil le jaʼoʼ, tʼaʼan tumen Jéeoba desde teʼ kaʼanoʼ ka tu yaʼalajtiʼ: «Lelaʼ in Paal, máax in yaabiltmaj, tu yoʼolal máax jach kiʼimak in wóol» (Mateo 3:17). ¿Máasaʼ maʼalob a wuʼuyikaba ken aʼalaʼaktech tumen a taataʼob u yaabiltmechoʼob?... Jeʼel u páajtal k-tuklikeʼ Jesuseʼ bey úuchik u yuʼubikuba xanoʼ.

15 Jesuseʼ tu beetaj baʼax maʼalob mantatsʼ. Maʼ tu beetaj yaanal baʼax tiʼ le tu kaʼansoʼ mix tu yaʼalaj xan wa Diosiʼ. Le ángel Gabrieloʼ tu yaʼalaj tiʼ Maríaeʼ yaan u yaʼalaʼal tiʼ Jesús u Hijo Dios. Tak Jesuseʼ tu yaʼaleʼ letiʼeʼ u Hijo Dios. Tsʼoʼoleʼ mix juntéen tu yaʼalaj wa maas yaʼab baʼax u yojel tiʼ u Taata, baʼaxeʼ tu yaʼalaj: «Le Taataoʼ maas nojoch tiʼ teen» (Juan 14:28).

16 Tak le tiaʼan kaʼach teʼ kaʼanoʼ, Jesuseʼ ku beetik le baʼax ku yaʼalaʼaltiʼ tumen u Taataoʼ. Letiʼeʼ u yaabiltmaj u Taata, le oʼolal ku yuʼubik u tʼaan. Le oʼolal le ka kuxlaj way Luʼumeʼ, Jesuseʼ tu beetaj le baʼax aʼalaʼabtiʼ tumen u Taataoʼ. Maʼ chʼíik u beet yaanal baʼaloʼobiʼ. Le oʼolal Jéeobaeʼ jach kiʼimakchaj u yóol yoʼolal u Hijo.

17 Toʼoneʼ, ¿máasaʼ k-kʼáat k-beet xan u kiʼimaktal u yóol Jéeoba?... Wa beyoʼ, unaj k-eʼesik k-uʼuyik u tʼaan Dios, jeʼex úuchik u beetik Jesuseʼ. Dioseʼ ku tʼankoʼon yéetel le Bibliaoʼ. ¿Máasaʼ maʼ maʼalob ka k-beet bey k-uʼuyik baʼax ku yaʼalik, tsʼoʼoleʼ k-creertik wa k-beetik baʼaloʼob ku bin tu contra le baʼax ku kaʼansik le Bibliaoʼ?... Tsʼoʼoleʼ kʼaʼajaktecheʼ, wa jach tu jaajil k-yaabiltmaj Jéeobaeʼ, yaan u kiʼimaktal k-óol tumen k-lúubul utsil tiʼ.

Beoraaʼ koʼox xokik uláakʼ tekstoʼob eʼesik baʼax unaj k-kanik yéetel k-creertik tu yoʼolal Jesús: Mateo 7:21-23; Juan 4:25, 26, yéetel 1 Timoteo 2:5, 6.