Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

 XOOK 84

¿Baʼax unaj u beetik juntúul disipulo?

¿Baʼax unaj u beetik juntúul disipulo?

LUCAS 14:25-35

  • LE BAʼAX UNAJ U BEETIK JUNTÚUL DISIPULOOʼ

Jesuseʼ yaʼab baʼaxoʼob tsʼoʼok u kaʼansik le táan u cenaroʼob tu yotoch juntúul u nojchil le fariseoʼoboʼ. Le ka jóokʼ u binbal tu kaajil Jerusalenoʼ, yaʼab máakoʼob joʼopʼ u binoʼob tu yéetel. ¿Baʼaxten? ¿Jach wa tu jaajil u kʼáat u beetubaʼob disipuloil tiʼ letiʼ kex jeʼel baʼalak ka u muʼyajtoʼobeʼ?

Le táan u binoʼoboʼ, Jesuseʼ tu yaʼalaj junpʼéel baʼal beet u péek u yóol jujuntúuloʼobiʼ: «Le máax ku taal tin wiknal, baʼaleʼ maʼ tu pʼektik u taata, u maama, u yatan, u paalal, u sukuʼunoʼob, u kiikoʼob wa tak u kuxtaleʼ, maʼ tu páajtal u beetkuba in disipulo» (Lucas 14:26). ¿Baʼax tu yóotaj u yaʼal yéetel le tʼaanoʼobaʼ?

Jesuseʼ maʼ táan u yaʼalik wa u disipuloʼobeʼ unaj u pʼektik u láakʼtsiloʼob. Baʼaxeʼ táan u yaʼalik unaj u maas yaabiltikoʼob Jesús ke u láakʼtsiloʼob, lelaʼ maʼ bey beetaʼabik tumen le máak táant u tsʼoʼokol u beel ichil le kettʼaan tu yaʼaloʼ (Lucas 14:20). Le Bibliaoʼ ku yaʼalikeʼ Jacob, u yúuchben chʼiʼibal le judíoʼoboʼ ku «pʼektik» kaʼach Lea yéetel ku yaabiltik Raquel, lelaʼ u kʼáat u yaʼaleʼ letiʼeʼ maas u yaabiltmaj Raquel tiʼ Lea (Génesis 29:31).

Jesuseʼ tu yaʼaleʼ u disipuloeʼ unaj u pʼektik «tak u kuxtal». Lelaʼ u kʼáat u yaʼaleʼ maas unaj u yaabiltik Jesús ke u kuxtal, tumen wa ka kʼaʼabéetchajkeʼ jeʼel tak u kíimil tu yoʼolaleʼ. Jeʼex túun k-ilkoʼ maʼ chéen chʼaʼabil u beetkuba máak disipuloil tiʼ Cristoiʼ. Lelaʼ ku yeʼesikeʼ kʼaʼabéet u jach chʼaʼtuklik máak u beetik, maʼ tu páajtal u beetik chéen beyoʼ.

Le máax ku beetkuba disipuloil tiʼ Cristoeʼ yaan u chʼaʼpachtaʼal yéetel yaan u muʼyaj, Jesuseʼ tu yaʼalaj: «Le máax maʼ tu kuchik u cheʼil u muʼyaj utiaʼal ka taalak tin paacheʼ, maʼ tu páajtal u beetkuba in disipulo» (Lucas 14:27). Bey túunoʼ, juntúul u disipulo Cristoeʼ unaj u yóotik u muʼyajt jeʼel baʼalak, jeʼex muʼyajnajik letiʼeʼ. Jesuseʼ tu yaʼaleʼ yaan tak u kíimsaʼal tumen le máaxoʼob pʼekmiloʼ.

Le oʼolal le máaxoʼob ku binoʼob yéetel Jesusoʼ unaj u tuklikoʼob wa yaan u beetkubaʼob disipuloil tiʼ. Lelaʼ bey úuchik u yaʼalik Jesús ichil le kettʼaanaʼ. Letiʼeʼ tu yaʼalaj: «Tukulteʼex lelaʼ: ¿Máax ichileʼex wa u kʼáat u beet junpʼéel torreeʼ maʼ tu kutal táanil u tukult bukaʼaj ken u tojolttiʼ, ka u yil wa jeʼel u chúukpajal u tojol tiʼ utiaʼal u tsʼoʼoksikeʼ? Wa maʼ tu beetik lelaʼ, maʼ xaaneʼ chéen u chuunpakʼil ken u tsʼáae, baʼaleʼ maʼ kun páajtal u tsʼoʼoksik» (Lucas 14:28, 29). Bey túunoʼ táanil tiʼ u káajal u beetkubaʼob disipuloil le máakoʼob ku binoʼob yéetel Jesús tu kaajil Jerusalenoʼ, unaj u jach tuklikoʼob wa jeʼel u páajtal u beetkoʼobeʼ. Lelaʼ bey tu yeʼesil Jesús yéetel uláakʼ junpʼéel kettʼaan.

Tu yaʼalaj: «Wa juntúul rey yaan diez mil u soldadoʼob ku bin baʼateʼel tu contra juntúul rey yaan veinte mil u soldadoʼobeʼ, ¿maʼ wa tu kutal tsikbal táanil yéetel le máaxoʼob áantkoʼ utiaʼal ka u yil wa jeʼel u ganartik le baʼateloʼ bey xan wa maʼatan?  U jaajileʼ, wa ku yilik maʼ tu páajtaleʼ, mientras náach yaan le uláakʼ reyoʼ, letiʼeʼ ku túuxtik junmúuchʼ máakoʼob utiaʼal ka tʼaanakoʼob tu yéetel, bey xan ka u yaʼaloʼobtiʼ maʼ u kʼáatoʼob baʼateliʼ. Le oʼolal jach tu jaajil kin waʼaliktech: mix juntúul tiʼ teʼex jeʼel u páajtal u beetkuba in disipulo wa maʼ tu pʼatik tuláakal le baʼaloʼob yaantiʼoʼ» (Lucas 14:31-33).

Jesuseʼ maʼ chéen tiʼ le máakoʼob ku bin tu yéetel tu yaʼaloʼ. Tuláakal le máaxoʼob ku kaanbaloʼob tiʼ Cristooʼ kʼaʼabéet u yilik u beetkoʼob le baʼax tu yaʼaloʼ. Lelaʼ u kʼáat u yaʼaleʼ unaj u yóotik u tsʼáaʼob tuláakal baʼaxoʼob yaantiʼob utiaʼal u tsaypachtikoʼob, tak u kuxtaloʼob. Lelaʼ junpʼéel baʼax jach unaj u tuklik máak yéetel u yaʼalik ich oración.

Beoraaʼ Jesuseʼ tu kaʼa aʼalaj junpʼéel baʼax tu kaʼansaj teʼ puʼukoʼ, tu yaʼaleʼ u disipuloʼobeʼ ‹u taʼabiloʼob yóokʼol kaab› (Mateo 5:13). Maʼ xaaneʼ táan u yaʼalikeʼ, jeʼex le taʼab ku kanáantik wa baʼax utiaʼal maʼ u kʼastaloʼ, u disipuloʼob xaneʼ ku yáantkoʼob le máakoʼob utiaʼal ka u beetoʼob baʼaloʼob maʼalobtakoʼ. Beora taʼaytak u tsʼoʼokol u meyaj way Luʼumaʼ, tu yaʼalaj: «U jaajileʼ, le taʼaboʼ jach maʼalob. Baʼaleʼ wa ku saʼatal u chʼóochʼileʼ, ¿baʼax yéetel ken a suteʼex u chʼóochʼil?» (Lucas 14:34). U disipuloʼobeʼ u yojloʼobeʼ le junpʼíit taʼab yaan kaʼachoʼ maʼ limpioiʼ, xaʼakʼpajaʼan yéetel luʼumkabil baʼaloʼob, le oʼolal maʼ maʼalobiʼ.

Bey túunoʼ Jesuseʼ táan u yaʼalik tak tiʼ le máaxoʼob tsʼoʼok u xáantal joʼopʼok u tsaypachtikoʼoboʼ unaj u kanáantkoʼob maʼ u lúubul u yóoloʼob. Wa ka lúubuk u yóoloʼobeʼ ku pʼáatloʼob jeʼex le taʼab maʼ chʼóochʼoʼ. Jeʼel u mixbaʼalkúuntaʼaloʼob teʼ yóokʼol kaabaʼ. Tsʼoʼoleʼ yaan u beetkoʼob u yúuchul tʼaan kʼaas tiʼ u kʼaabaʼ Dios. Jesuseʼ tu yaʼalajtiʼob ka u kanáantoʼob maʼ u yúuchultiʼob beyoʼ, tu yaʼalaj: «Le máax yaan u xikin utiaʼal u yuʼubik tʼaaneʼ, u yuʼub lelaʼ» (Lucas 14:35).