Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

U listail kettʼaanoʼob

U listail kettʼaanoʼob

Le numeroʼoboʼ ku yeʼesik u xookil.

amigo maʼ xuʼul u kʼáatik áantajiʼ 74

ayikʼal máak tu beetaj u chʼiiloʼob 77

ayikʼal máak yéetel Lázaro 88

chʼíichʼoʼob yéetel looloʼob 35

diez x-chʼúupalaloʼob 112

dracma saʼati 85

j-chuk máakoʼob 22

j-kʼam impuestoʼob yéetel fariseo 94

j-kanan ayikʼalil 78

j-meyajoʼob ku boʼotaʼaloʼob yéetel junpʼéel denario 97

j-meyajoʼob tu parcelail uva 97

junpʼéel dracma kaxtaʼabi 85

junpʼíitchaj le máaxoʼob binoʼob cenaroʼ 83

juntúul demonio jóoʼsaʼaneʼ ku suut 42

juntúul palitsil perdonartaʼab u pʼaax tumen le reyoʼ 64

juntúul rey ku tuklik wa jeʼel u ganartik junpʼéel baʼateleʼ 84

kaʼatúul máakoʼob pʼaaxnajaʼanoʼob 40

kaʼatúul paalal túuxtaʼaboʼob teʼ tuʼux pakʼaʼan uvaoʼ 106

kʼasaʼan j-kanan ayikʼalil 87

kʼasaʼan j-meyajoʼob 106

koʼolel kimen u yíicham yéetel juntúul juez 94

le j-meyajoʼoboʼ ku kíimskoʼob u hijo u yuumil le kooloʼ 106

levadura ku xaʼakʼtaʼal ich harina 43

máakoʼob ku weenloʼob 43

Maʼalob j-Kanan taman 80

máax machik u nuʼukul u bukʼlaʼal luʼum 65

minas 100

naj beetaʼan yóoʼ cháaltun 35

neekʼoʼob tiʼ u jejeláasil luʼum 43

nojoch red 43

nuʼunutʼ joonaj 35

óotsiloʼob invitartaʼaboʼob tiʼ junpʼéel cena 83

paakʼal 43

paal saʼati 86

paal tu xuʼuxupaj u herencia 86

paalaloʼob yanoʼob teʼ kʼíiwikoʼ 39

palitsil chúukpajaʼan u yóol yéetel yaan u naʼat 111

palitsil ku meyaj ich kʼáax 89

palitsil maʼatech u chʼaʼik óotsilil 64

palitsiloʼob ku páaʼtik u suut u tsʼuuliloʼob 78

perla jach koʼoj u tojol 43

perlaʼob tu táan kʼéekʼenoʼob 35

sojol yaan tu yich a sukuʼun 35

taatatsil ku yáantaj 35

talentos 113

taman saʼati 63

tamanoʼob yéetel chivoʼob 114

tesoro mukaʼan tiʼ junpʼéel terreno 43

trigo yéetel kʼaakʼas xíiw 43

túumben vino, úuchben bolsaʼob de kʼéewel 28

u beetaʼal junpʼéel torre 84

u chan joolil púutsʼ 96

u cheʼil higuera 79

u chuunpakʼil naj 35

u jaajil cheʼil uva 120

u kaxtik máak u maas maʼalob lugar 83

u kʼiinbesajil u tsʼoʼokol u beel le reyoʼ 107

u levadura le fariseoʼoboʼ 58

u máan juntúul camello tu jool junpʼéel púutsʼ 96

u máaytaʼal kʼoxol, u túutsʼlukʼtaʼal camello 109

u neekʼ le trigooʼ ku kíimil tsʼoʼoleʼ ku yichankil 103

u neekʼ mostaza, fe 89

u neekʼ mostaza, Reino 43

u pakʼakoktaʼal úuchben nookʼ tiʼ junpʼéel túumbeniʼ 28

u taʼabil le luʼumaʼ 35

utsul samaritano 73

x-nuk kaax ku muchʼik u mejnil 110

U LISTAIL CUADROʼOB

«Cheʼ» 132

Demonioʼob ku chukikoʼob máak 23

Jaʼajatsʼaʼabi 129

Kettʼaanoʼob yaan u yil yéetel le ayunaroʼ 28

«Kʼuch u kʼiinil u limpiokíintkubaʼob» 6

¿Máaxoʼob kaʼach le samaritanoʼoboʼ? 19

Tu kaʼansaj yaʼab u téenel 35

U kʼáaxil kʼiʼikʼ 127

U kʼíilkabeʼ bey u chʼáajal kʼiʼikʼeʼ 123

Viajeʼob ku taasik kiʼimak óolal 10