Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

 XOOK 64

Unaj u perdonar máak

Unaj u perdonar máak

MATEO 18:21-35

  • ¿SIETE U TÉENEL UNAJ U PERDONAR MÁAK?

  • U KETTʼAANIL JUNTÚUL PALITSIL MAʼATECH U CHʼAʼIK ÓOTSILIL

Pedroeʼ tu yuʼubaj u yaʼalik Jesús baʼax unaj u beetik kaʼatúul sukuʼun ken yanak problema tiʼob. Baʼaleʼ letiʼeʼ taakchaj u yojéeltik tak jaytéen unaj u perdonar máak.

Tu kʼáataj: «Yuumtsil, ¿jaytéen kʼaʼabéet in perdonartik in sukuʼun ku beetikten wa baʼax kʼaas? ¿Tak wa siete u téenel?». Yaan tiʼ u nuuktakil le judíoʼoboʼ ku yaʼalikoʼobeʼ unaj u perdonar máak tak óoxtéen. Le oʼolal Pedroeʼ ku tuklikeʼ jach jeʼel u yeʼesik u yutsil ka perdonarnak ‹tak siete u téeneleʼ› (Mateo 18:21).

Baʼaleʼ Jesuseʼ maʼ táan u kaʼansik ka u xok máak tak jaytéen unaj u perdonariʼ. Letiʼeʼ tu yaʼalaj tiʼ Pedro: «Maʼ tin waʼaliktech tak siete u téenel, baʼaxeʼ tak setentisiete u téenel» (Mateo 18:22). Ichil uláakʼ tʼaanoʼobeʼ, unaj u beetik máak mantatsʼ. Minaʼan xookil unaj u perdonartik Pedro u sukuʼun.

Jesuseʼ tu yaʼalaj tiʼ Pedro yéetel uláakʼ apostoloʼob junpʼéel kettʼaan utiaʼal u yeʼesiktiʼob u kʼaʼabéetil u perdonar máak. Lelaʼ ku tʼaan tiʼ juntúul palitsil maʼatech u chʼaʼik óotsilil jeʼex u tsʼuulileʼ. Le reyoʼ tu tʼanaj u palitsiloʼob utiaʼal ka u boʼot u pʼaaxoʼob. Juntúul palitsileʼ u pʼaxmaj diez mil talentos (60 millones denarios), lelaʼ jach yaʼab. Mix baʼal jeʼel u páajtal u beetik utiaʼal u boʼotkeʼ. Le oʼolal le reyoʼ tu yaʼalaj ka koʼonok le palitsiloʼ, u yatan yéetel u paalaloʼob utiaʼal u boʼotik u pʼaaxoʼ. Le palitsil túunoʼ xolaj tu táan le reyoʼ ka joʼopʼ u yaʼaliktiʼ: «Beet uts a páaʼtik wa jaypʼéel kʼiin, jeʼel in láaj boʼotiktecheʼ» (Mateo 18:26).

Le reyoʼ tu chʼaʼaj óotsilil tiʼ le palitsiloʼ ka tu perdonartaj tuláakal le u pʼaxmoʼ. Le ka lukʼ yiknal le reyoʼ tu yilaj u yéet palitsilil pʼaxmil cien denarios tiʼ. Tu macheʼ ka joʼopʼ u bitsʼik u kaal táan u yaʼaliktiʼ: «Boʼot tuláakal le bajux a pʼaxmajtenoʼ». Le u yéet palitsilil túunoʼ xolajeʼ ka joʼopʼ u sen kʼáatiktiʼ: «Beet uts a páaʼtik wa jaypʼéel kʼiin, jeʼel in láaj  boʼotiktecheʼ» (Mateo 18:28, 29). Baʼaleʼ le palitsil pʼaxmil le reyoʼ maʼ tu chʼaʼaj óotsilil jeʼex beetaʼabiktiʼoʼ. Letiʼeʼ tu beetaj u kʼaʼalal cárcel u yéet palitsilil kex maas maʼ yaʼab pʼaxaʼan kaʼach tiʼiʼ.

Jesuseʼ tu yaʼaleʼ le uláakʼ palitsiloʼoboʼ bin u yaʼaloʼob tiʼ le rey le baʼax tu beetaj le palitsiloʼ, letiʼeʼ jach kʼuuxilnajeʼ ka tu yaʼalajtiʼ: «Kʼasaʼan palitsil, teneʼ tin perdonartajtech tuláakal a pʼaax le ka ta sen kʼáatajten ka in páaʼt a boʼotkoʼ. ¿Maʼ wa túun unaj kaʼach a chʼaʼik óotsilil tiʼ a wéet palitsil jeʼex úuchik xan in chʼaʼiktech óotsililoʼ?». Le reyoʼ jach kʼuuxilnajeʼ ka tu yaʼalaj tiʼ le máakoʼob ka u kʼaloʼob cárcel tak ken u láaj boʼot u pʼaaxoʼ. Ka tsʼoʼokeʼ Jesuseʼ tu yaʼalaj: «Bey xan ken u beetteʼex in Taata yaan teʼ kaʼan wa maʼ tu síijil ta puksiʼikʼaleʼex a perdonartikeʼex a sukuʼuneʼexoʼ» (Mateo 18:32-35).

¿Máasaʼ lelaʼ jach yaʼab baʼax ku kaʼansiktoʼon yoʼolal le perdonoʼ? Dioseʼ tsʼoʼok u perdonartik tuláakal k-kʼeban. Jeʼel baʼaxak maʼ maʼalob ka beetaʼaktoʼon tumen wa máaxeʼ chichan tu tséel k-kʼeban tu táan Dios. Tsʼoʼoleʼ Jéeobaeʼ maʼ chéen juntéen ku perdonartikoʼoniʼ, baʼaxeʼ yaʼab u téenel. ¿Maʼ wa túun unaj k-perdonartik yaʼab u téenel xan le máaxoʼob ku beetkoʼobtoʼon wa baʼax maʼ maʼaloboʼ? Ka kaʼansajnaj Jesús teʼ puʼukoʼ tu yaʼaleʼ chéen jeʼel k-perdonartaʼal tumen Dios wa «k-perdonartik le máaxoʼob pʼaxmiloʼonoʼ» (Mateo 6:12).