Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

 XOOKIL 42

Jonataneʼ chúukpaj u yóol yéetel maʼ sajakchajiʼ

Jonataneʼ chúukpaj u yóol yéetel maʼ sajakchajiʼ

Jonataneʼ, letiʼ u maas nojchil tiʼ u paalal rey Saúl, tsʼoʼoleʼ juntúul soldado maʼ sajakchajiʼ. Davideʼ tu yaʼaleʼ Jonataneʼ maas séebaʼan ke juntúul águila yéetel maas yaan u muukʼ ke juntúul léon. Juntéenjeakeʼ Jonataneʼ tu yilaj jujuntúul soldadoʼob filisteoʼob tiʼ junpʼéel muluʼuch wa buʼtun. Ka túun tu yaʼalaj tiʼ le máax bisik u nuʼukulil u baʼateloʼ: ‹Yaan k-baʼateʼel tu yéeteloʼob wa ku yaʼalikoʼob ka xiʼikoʼon baʼateʼel tu contraʼoboʼ. Letiʼe baʼax kun eʼesik baʼax unaj k-beetkoʼ›. Le filisteoʼoboʼ tu yawtoʼob: ‹¡Naʼakeneʼex baʼateʼel!›. Bey túunoʼ Jonatán yéetel le máax bisik u nuʼukulil u baʼateloʼ naʼakoʼob teʼ muluʼuchoʼ ka tu kíimsoʼob 20 soldadoʼob.

Tumen Jonatán u nojchil tiʼ u paalal Sauleʼ, letiʼ kaʼach unaj u beetik u reyil ken kíimik u papá. Chéen baʼaleʼ Jonataneʼ u yojel Jéeoba yéey David utiaʼal u beetik u reyil Israel. Letiʼeʼ maʼ tu pʼektiʼ, baʼaxeʼ jach maʼalob úuchik u biskubaʼob. Letiʼobeʼ tu yaʼaloʼob maʼ kun xuʼulul u biskubaʼob  yéetel yaan u paklan kanáantkubaʼob. Utiaʼal u yeʼesik jach maʼalob u biskubaʼobeʼ, Jonataneʼ tu tsʼáaj tiʼ David le nookʼ minaʼan u kʼabil u tsʼaamaj kaʼachoʼ, u espada, u arco bey xan u kʼaxnakʼ.

Le táan u púutsʼul David tiʼ Sauloʼ, Jonataneʼ bin u yileʼ ka tu yaʼalajtiʼ: ‹Maʼ a chʼaʼik saajkil yéetel maʼ u lúubul a wóol. Jéeobaeʼ tsʼoʼok u yéeykech utiaʼal a beetik a reyil. Lelaʼ tak in papá u yojel›. ¿A kʼáat wa ka yanaktech juntúul amigo jach uts jeʼex Jonataneʼ?

Jonataneʼ yaʼab u téenel óolak kíimsaʼak ikil u yáantik u amigo. Letiʼeʼ u yojel taak kaʼach u kíimsaʼal David tumen Saúl, le oʼolal tu yaʼalajtiʼ: ‹Wa ka kíimsik Davideʼ, yaan a lúubul tiʼ junpʼéel nojoch kʼeban. Letiʼeʼ mix baʼal kʼaas u beetmaj›. Sauleʼ jach pʼuʼuj tu contra Jonatán. Ka máan kʼiineʼ Saúl yéetel Jonataneʼ kíimoʼob tiʼ junpʼéel baʼateʼel.

Ka kíim Jonataneʼ, Davideʼ tu kaxtaj Mefibóset, u hijo Jonatán. Le ka tu yileʼ tu yaʼalajtiʼ: ‹Teneʼ yaan in kanáantkech tuláakal a kuxtal tumen jach maʼalob in biskinba kaʼach yéetel a papá. Yaan a kajtal tin palacio yéetel yaan a janal tin wéetel›. Davideʼ mix juntéen tu tuʼubsaj Jonatán, u amigo.

«Paklan yaabiltabaʼex jeʼex teen tsʼoʼok in yaabiltikeʼexoʼ. Mix máak maas nojoch u yaabilaj tiʼ lelaʼ: ka u kʼub u kuxtal máak tu yoʼolal u amigoʼob.» (Juan 15:12, 13)