Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

 KUXLAKOʼON JEʼEX CRISTOEʼ

Áantajnakoʼon utiaʼal u yúuchul kʼaʼaytaj ich jejeláas idiomaʼob

Áantajnakoʼon utiaʼal u yúuchul kʼaʼaytaj ich jejeláas idiomaʼob

Teʼ Pentecostés tiʼ u añoil 33, u maas yaʼabil le judíoʼoboʼ yaan junpʼéel idioma ku tʼankoʼob, maʼ xaaneʼ hebreo wa griego. Chéen baʼaleʼ Jéeobaeʼ tu beetaj u kʼaʼaytaʼal le maʼalob péektsil ichil le jejeláas idiomaʼob ku tʼanik le máakoʼob bijaʼanoʼob Jerusalenoʼ. Lelaʼ tu beetaj tumen u yojel maas ku kʼuchul tu puksiʼikʼaloʼob (Bx 2:5, 8). Teʼ kʼiinoʼobaʼ yaan múuchʼuliloʼob ich jejeláas idiomaʼob, chéen baʼaleʼ junpʼéeliliʼ territorio tuʼux ku kʼaʼaytajoʼob. ¿Baʼax unaj u beetik le sukuʼunoʼob utiaʼal maʼ u kʼaʼaytajoʼob tuʼux táant u kʼaʼaytaj uláakʼ múuchʼulileʼ?

  • U chʼaʼtuklaʼal baʼax kun beetbil (Pr 15:22): Le superintendenteʼob tiʼ serviciooʼ unaj u chʼaʼtuklikoʼob bix maas maʼalob jeʼel u kʼaʼaytajoʼob teʼ territoriooʼ. Maʼ xaaneʼ le múuchʼuliloʼob ku tʼankoʼob yaanal idiomaoʼ maas maʼalob u yilkoʼob maʼ k-kʼaʼaytaj tu territorioʼob. Chéen baʼaleʼ wa jach nojoch u territorioʼob yéetel maʼ cada tu meyajtikoʼobeʼ, maʼ xaaneʼ yaan u yaʼalikoʼob ka k-kʼaʼayt tuláakal le najoʼoboʼ yéetel ka k-avisartoʼob kéen yanak juntúul máax taak u kaanbal ichil u idiomaʼob (od-S t.j. 93 § 37). Wa maʼ xaaneʼ ku kʼáatkoʼobtoʼon áantaj utiaʼal k-kaxtik le máaxoʼob tʼanik u idiomaʼob utiaʼal u tsʼáaikoʼob ichil le lista yaantiʼoboʼ (km 7/12 t.j. 5, cuadro). Kʼaʼajaktoʼoneʼ tiʼ junpʼéel najeʼ maʼ chéen junpʼéeliliʼ idioma jeʼel u tʼaʼanleʼ. Tsʼoʼoleʼ u datos le máakoʼob tuʼux k-kʼaʼaytajoʼ unaj u kanáantaʼal jeʼex u yaʼalik u leyil le gobiernooʼ.

  • Múuchʼ meyaj (Ef 4:16): Unaj k-beetik baʼax ku yaʼalik le superintendente tiʼ serviciooʼ. ¿K-tsʼáaik wa xook tiʼ juntúul wa máax yaanal u idioma? Maʼ xaaneʼ wa ku xook ichil le idioma ku tʼankoʼ maas séeb jeʼel u tsʼáaik ichil u kuxtaleʼ.

  • Tukult baʼax ken a beete (Pr 15:28; 16:1): Wa ta territorio ku jóokʼol juntúul máax yaanal idioma ku tʼankeʼ ilawil a kʼaʼaytaj tiʼ. Utiaʼal leloʼ maʼalob ka a tukult baʼax idiomail ku tʼaʼanal teʼ territoriooʼ. Tsʼoʼoleʼ ilawil a wéemsik le Biblia bey xan jujunpʼéel videoʼob ichil le idiomaʼob ku tʼaʼanloʼ. Maʼalob xan ka meyajnaktech le aplicación JW Language utiaʼal a kanik baʼax jeʼel a waʼalik tiʼ u yuumil najeʼ.