Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

 KUXLAKOʼON JEʼEX CRISTOEʼ

Áant a familia utiaʼal maʼ u tuʼubsik Jéeoba

Áant a familia utiaʼal maʼ u tuʼubsik Jéeoba

Jeremíaseʼ túuxtaʼab u yaʼal tiʼ le judíoʼob yaan u xuʼulsaʼaloʼoboʼ tumen tu tuʼubsoʼob Jéeoba (Jer 13:25). ¿Bix úuchik u náachtaloʼob tiʼ Dios? Le familiaʼoboʼ xuʼul u beetkoʼob le baʼaxoʼob u yaʼalmaj Jéeobaoʼ. Lelaʼ ku yeʼesikeʼ le taatatsiloʼoboʼ maʼ tu beetoʼob le baʼax tu yaʼalaj Jéeoba teʼ Deuteronomio 6:5-7.

Bejlaʼeʼ le familiaʼob jach u tsʼaamaj u yóol u meyajtoʼob Jéeobaoʼ ku yáantajoʼob utiaʼal u bin utsil tiʼ le múuchʼuliloʼoboʼ. Le taatatsiloʼoboʼ jeʼel u páajtal u yáantik u familiaʼob utiaʼal maʼ u tuʼubskoʼob Jéeobaeʼ. Utiaʼal leloʼ kʼaʼabéet u yilik u beetkoʼob maʼalob le adoración ich familia cada semanaoʼ (Sl 22:27). Ken tsʼoʼokok a chaʼantik le video «Le tʼaanoʼobaʼ kʼaʼabéet u yantaloʼob ichil a puksiʼikʼal»: Entrevistaʼob, núuk le kʼáatchiʼobaʼ:

  • ¿Baʼax tsʼoʼok u beetik jujunpʼéel familiaʼob utiaʼal maʼ u xuʼulul u beetkoʼob le adoración ich familiaoʼ?

  • ¿Baʼax utsil tsʼoʼok u taasiktiʼob u beetkoʼob maʼalob le adoración ich familia cada semanaoʼ?

  • ¿Baʼax talamkúuntik in beetik le adoración ich familiaoʼ, yéetel baʼax kin tuklik in beetik utiaʼal maʼ u yúuchul leloʼ?