Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

 JATSʼUTS BAʼALOʼOB K-KANIK TEʼ BIBLIAOʼ | SALMOS 69-73

U kaajal Jéeobaeʼ u tsʼaamaj u yóol u beet baʼax maʼalob

U kaajal Jéeobaeʼ u tsʼaamaj u yóol u beet baʼax maʼalob

Kʼaʼabéet u yilaʼal k-tsʼaamaj k-óol k-meyajt Dios

69:9

  • Davideʼ mantatsʼ tu tsʼáaj u yóol u meyajt Jéeoba

  • Davideʼ maʼ tu chaʼaj u pʼaʼatal ich suʼtsilil u kʼaabaʼ Jéeobaiʼ

Le nojoch máakoʼoboʼ jeʼel u yáantkoʼob le paalal u tsʼáa u yóoloʼoboʼ

71:17, 18

  • David le máax wal tsʼíibt le salmoaʼ tu yaʼalaj u kʼáat u yáant le túumben generacionoʼ

  • Le taatatsiloʼob yéetel le cristianoʼob yiijchajaʼan u tuukuloʼoboʼ jeʼel u yáantkoʼob le paalaloʼoboʼ

Unaj k-tsʼíiboltik k-aʼalik baʼax ken u beet u Reino Dios

72:3, 12, 14, 16-19

  • Versículo 3: tuláakal máak kun kuxtal ich jeetsʼelil

  • Versículo 12: yaan u salvartaʼal le óotsiloʼ

  • Versículo 14: maʼ tun beetbil loob tiʼ mix máak

  • Versículo 16: yaʼab janal kun antal