Marcos 2:1-28

2  Baʼaleʼ, ka tsʼoʼok u máan tsʼeʼetsʼek kʼiinoʼobeʼ, ook tu kaʼatéen tu kaajil Capernaum, yéetel jach séebaʼan úuchik u yojéeltaʼal tiʼ yaan teʼ najoʼ.  Le oʼolaleʼ, yaʼab máakoʼob tu muchʼubaʼobiʼ, ka pʼáat minaʼan tuʼux u yantaloʼob teʼ najoʼ, mix tak naatsʼ tiʼ le joonajoʼ; letiʼ túuneʼ káaj u tsikbaltik le maʼalob péektsil tiʼoboʼ.  Junmúuchʼ máakoʼobeʼ tu taasoʼob juntúul máak minaʼan u muukʼ u wíinklil kuchaʼan kaʼach tumen kantúul máakoʼob.  Baʼaleʼ yoʼolal le yaʼabkach máakoʼob yanoʼoboʼ, letiʼobeʼ maʼ páajchaj u natsʼkoʼob tu yiknal Jesusiʼ, ka túun tu beetoʼob junpʼéel jool teʼ techo tu tojil le tuʼux yaan Jesusoʼ ka tu yéemsoʼob le camilla tuʼux chikúuntaʼan le máak minaʼan u muukʼ u wíinkliloʼ.  Le ka tu yilaj Jesús le fe yaan tiʼ le máakoʼoboʼ, tu yaʼalaj tiʼ le máak minaʼan u muukʼ u wíinkliloʼ: «In paal, tsʼoʼok u perdonartaʼal a kʼebanoʼob».  Teʼeloʼ tiʼ kulukbal jujuntúul escribaʼob táan u yaʼalikoʼob ichil u puksiʼikʼaloʼob:  «¿Baʼaxten ku tʼaan le máak beyaʼ? Táan u pochʼik Dios. Chéen Dios jeʼel u páajtal u perdonartik kʼebanoʼobeʼ».  Baʼaleʼ Jesuseʼ, yoʼolal le páajtalil yaantiʼoʼ, tu séebaʼanil tu tsʼáaj cuenta baʼax ku yaʼalik le máakoʼob ichil u puksiʼikʼaloʼoboʼ, ka tu yaʼalajtiʼob: «¿Baʼaxten ka waʼalikeʼex ichil a puksiʼikʼaleʼex le baʼaloʼobaʼ?  ¿Baʼax maas maʼ talam u yaʼalaʼaliʼ? ¿U yaʼalaʼal tiʼ le máakaʼ: ‹Tsʼoʼok u perdonartaʼal a kʼebanoʼob›, wa u yaʼalaʼal: ‹Líikʼen, chʼaʼ a camillaeʼ ka xíimbalnakech›? 10  Baʼaleʼ utiaʼal ka a wojéelteʼex yaan autoridad tiʼ u Paal máak way Luʼum utiaʼal u perdonartik le kʼebanoʼoboʼ... —ka tu yaʼalaj tiʼ le máak minaʼan u muukʼ u wíinkliloʼ—: 11  Kin waʼaliktech: Líikʼen, chʼaʼ a camillaeʼ ka xiʼikech ta wotoch». 12  Le máak túunoʼ líikʼi, tu séebaʼanil tu chʼaʼaj u camillaeʼ ka jóokʼ xíimbalil tu táan tuláakal. Le máakoʼob túunoʼ jach jaʼakʼ u yóoloʼobeʼ ka joʼopʼ u nojbeʼenkúuntkoʼob Dios táan u yaʼalikoʼob: «Mix juntéen k-ilmaj u yúuchul junpʼéel baʼal beyaʼ». 13  Jesuseʼ bin tu kaʼatéen tu jáal le kʼáaʼnáaboʼ; tuláakal le yaʼabkach máakoʼoboʼ seguernaj u taaloʼob tu yiknal, letiʼ túuneʼ tu kaʼansoʼob. 14  Le táan u binoʼ tu yilaj Leví, u paal Alfeo, kulukbal teʼ kúuchil tuʼux ku boʼotaʼal le impuestoʼoboʼ, ka tu yaʼalajtiʼ: «Koʼoten tin paach». Letiʼ túuneʼ líikʼeʼ ka bin tu paach. 15  Teʼ kʼiin jeʼeloʼ, bin Jesús tu yotoch Leví ka kulaj yiknal le mesa yéetel u disipuloʼoboʼ. Yaʼab tiʼ le j-kʼam impuestoʼob yéetel uláakʼ j-kʼeban máakoʼobeʼ kulajoʼob janal tu yéeteloʼob, tumen yaʼab tiʼ letiʼobeʼ ku binoʼob kaʼach tu paach Jesús. 16  Baʼaleʼ u escribaʼob le fariseoʼoboʼ, ka tu yiloʼob táan u janal yéetel le j-kʼeban máakoʼoboʼ bey xan yéetel le j-kʼam impuestoʼoboʼ, káaj u yaʼalikoʼob tiʼ u disipuloʼob: «A j-kaʼansajeʼexeʼ, ¿ku janal yéetel máaxoʼob kʼamik impuestoʼob bey xan yéetel uláakʼ j-kʼeban máakoʼob?». 17  Le ka tu yuʼubaj Jesús lelaʼ, tu yaʼalajtiʼob: «Máaxoʼob toj u yóoloʼobeʼ maʼ kʼaʼabéettiʼob juntúul doctoriʼ, baʼaleʼ le máaxoʼob kʼojaʼanoʼoboʼ kʼaʼabéettiʼob. Teneʼ maʼ taalen in tʼan máaxoʼob toj u kuxtaloʼobiʼ, baʼaxeʼ taalen in tʼan j-kʼeban máakoʼob». 18  U disipuloʼob Juan yéetel le fariseoʼoboʼ ku ayunaroʼob* kaʼachi. Le oʼolaleʼ taal jujuntúul máakoʼob yiknal Jesuseʼ ka tu yaʼaloʼobtiʼ: «¿Baʼaxten u disipuloʼob Juan yéetel u disipuloʼob le fariseoʼoboʼ ku ayunaroʼob, baʼaleʼ a disipuloʼobeʼ maʼatech u ayunaroʼob?». 19  Jesús túuneʼ tu yaʼalajtiʼob: «Le tiaʼan le noviotsil yiknal u amigoʼobeʼ, letiʼobeʼ maʼ tu páajtal u ayunaroʼob, ¿máasaʼ? Wa tiʼ yaan tu yiknaloʼobeʼ, letiʼobeʼ maʼ tu páajtal u ayunaroʼob. 20  Baʼaleʼ yaan u kʼuchul u kʼiinil u luʼsaʼal le noviotsil tiʼoboʼ, teʼ kʼiin túun ken ayunarnakoʼoboʼ. 21  Mix máak ku pakʼakoktik junpʼéel úuchben nookʼ yéetel junxéetʼ túumben nookʼ. Wa ka beetaʼakeʼ ken u motsuba le túumben nookʼoʼ jeʼel u maas jenkʼesik u jaatlil le úuchbenoʼ. 22  Tsʼoʼoleʼ mix máak xan ku tsʼáaik túumben vino tiʼ úuchben bolsaʼob de kʼéewel.* Wa ka beetaʼakeʼ le vinooʼ ku beetik u xíikil le bolsaʼoboʼ, yéetel tu kaʼapʼéelal ku kʼastaloʼob. Baʼaxeʼ le túumben vinooʼ ku tsʼaʼabal tiʼ túumben bolsaʼob de kʼéewel». 23  Tiʼ junpʼéel u kʼiinil Sabadoeʼ Jesuseʼ máan teʼ tuʼux pakʼaʼan trigooʼ, u disipuloʼob túuneʼ le táan u xíimbaloʼoboʼ káaj u tʼokikoʼob u yiʼij le trigooʼ. 24  Le fariseoʼoboʼ tu yaʼaloʼobtiʼ: «¡Ile! ¿Baʼaxten ku beetik a disipuloʼob baʼax maʼ uts u beetaʼal tu kʼiinil Sabadoiʼ?». 25  Baʼaleʼ Jesuseʼ tu yaʼalajtiʼob: «¿Mix juntéen wa ta xokeʼex baʼax tu beetaj David le ka jach wiʼijchaj letiʼ yéetel le máaxoʼob ku máanoʼob tu yéeteloʼ? 26  ¿Maʼ wa ook tu najil Dios, jeʼex u yaʼalik u tsikbalil Abiatar le nojoch sacerdoteoʼ, ka tu jaantaj le waaj kʼubaʼanoʼ, junpʼéel baʼax mix máak kaʼach unaj u jaantik, chéen le sacerdoteʼoboʼ? ¿Maʼ wa tu tsʼáaj xan tiʼ le máakoʼob yanoʼob tu yéeteloʼ?». 27  Jesuseʼ tu yaʼalaj xan tiʼob: «U kʼiinil Sabadoeʼ beetaʼab utiaʼal wíinik, maʼ wíinik beetaʼab utiaʼal u kʼiinil Sabadoiʼ; 28  bey túunoʼ, u Paal máakeʼ Yuumtsil tak tu yóokʼol u kʼiinil Sábado».

Tsolajiloʼob

Ilaʼak Tipʼ. 16.
Wa: «odre».