2 Timoteo 3:1-17

3  Baʼaleʼ ojéelteʼ tu tsʼook kʼiinoʼobeʼ yaan u yilaʼal yaayaj kʼiinoʼob yéetel istikyaj ken u máansil u kuxtal máak.  Tumen le máakoʼoboʼ yaan u kaxtikoʼob chéen u yutsiloʼob, yaan u yaabiltikoʼob taakʼin, yaan u nojbaʼalkúuntkubaʼob, yaan u kaʼantal u yichoʼob, yaan u suuktal u poochʼiloʼob, maʼ ken u yuʼuboʼob u tʼaan u taataʼob, maʼ ken u tsʼáaʼob u diosboʼotikil mix baʼal, maʼ kun chúukpajal u yaabilajoʼob tiʼ mix máak,  yaan u pʼáatal minaʼan u yaabilajoʼob, junpuliʼ maʼ ken u yóotoʼob u tsʼáaubaʼob de acuerdo, yaan u beetik u j-líiʼsaj tʼaaniloʼob, maʼ ken u kan u controlartubaʼob, jach yaan u tsʼíiktaloʼob, maʼ ken u yaabiltoʼob baʼax uts,  yaan u suutoʼob traicioneroil, yaan u tercotaloʼob, yaan u taaskubaʼob jach nojbaʼalil, yéetel tu lugar u yaabiltikoʼob Dioseʼ yaan u yaabiltikoʼob chéen le baʼaloʼob taasik kiʼimak óolal tiʼoboʼ;  tsʼoʼoleʼ kex ka u yaʼaloʼob jach u tsʼaamaj u yóoloʼob u adorartoʼob Dioseʼ, yéetel u kuxtaloʼobeʼ yaan u yeʼeskoʼob maʼ beyiʼ. Náachkuntaba tiʼ le máakoʼobaʼ.  Ichiloʼobeʼ yaan u yantal máakoʼob jach u yojloʼob tuus ku yoksikubaʼob ichil le najoʼoboʼ, yéetel ku tuskoʼob koʼoleloʼob maʼ muʼukʼaʼan u fejoʼobiʼ, chuupoʼob yéetel kʼeban, ku chaʼik u controlartaʼaloʼob tumen u tsʼíibolaloʼob,  tsʼoʼoleʼ kex mantatsʼ táan u kaanbaloʼobeʼ maʼ tu páajtal u kʼaj óoltikoʼob tubeel le jaajoʼ.  Le máakoʼobaʼ táan u tsʼáaikubaʼob tu contra le jaajoʼ jach jeʼex úuchik u tsʼáaikuba Janes yéetel Jambres tu contra Moiseseʼ. Tsʼoʼoleʼ jach kʼaschajaʼan u tuukuloʼob yéetel maʼ kʼamaʼanoʼob tumen Diosiʼ, tumen maʼ táan u kuxtaloʼob jeʼex kaʼansaʼabik tumen Cristoeʼ.  Baʼaleʼ maʼ kun páajtal u seguer u tsʼáaikubaʼob tu contra le jaajoʼ, tumen tuláakal máak ken u yil jach minaʼan u naʼatoʼob, jach jeʼex úuchik tiʼ le kaʼatúul máakoʼobeʼ. 10  Baʼaleʼ techeʼ jach tsʼoʼok a chʼenxikintik in kaʼansaj, jach a wojel bix kuxliken, baʼax in chʼaʼtukultmaj in beetik, bix le fe yaantenoʼ, bix in weʼesik chúukaʼan óolal, bix le yaabilaj yaantenoʼ yéetel bix u chúukpajal in wóol muʼyaj. 11  Tsʼoʼoleʼ a wojel xan baʼaxoʼob tin muʼyajtaj Antioquía, Iconio yéetel Listra; kex tin muʼyajtaj le chʼaʼpachtajiloʼobaʼ, Yuumtsileʼ tu token tiʼ tuláakloʼob. 12  U jaajileʼ tuláakal le máaxoʼob u kʼáatoʼob kuxtal bey máakoʼob jach u tsʼaamaj u yóoloʼob u meyajtoʼob Dios junmúuchʼ yéetel Cristo Jesuseʼ, yaan xan u chʼaʼpachtaʼaloʼob. 13  Baʼaleʼ le kʼasaʼan máakoʼob bey xan le máaxoʼob yaanal máak u taaskubaʼoboʼ, yaan u bin u maas kʼastaloʼob táan u tuskoʼob uláakʼ máakoʼob yéetel táan u tuʼusloʼob xan. 14  Baʼaleʼ techeʼ maʼ u xuʼulul a tsʼáaik a wóol tiʼ le baʼaxoʼob ta kanaj yéetel oksaʼab ta tuukul a creertoʼ, tumen a wojel tiʼ máaxoʼob ta kanaj. 15  Tsʼoʼoleʼ desde ta chichnil ta kʼaj óoltaj le Kiliʼich Tsʼíiboʼob jeʼel u tsʼáaikoʼobtech naʼat utiaʼal ka a salvartaba tu yoʼolal le fe ka tsʼáaik tiʼ Cristo Jesusoʼ. 16  Tuláakal Kiliʼich Tsʼíibeʼ Dios tsʼáa tu tuukul máak utiaʼal ka tsʼíibtaʼak, maʼalob utiaʼal kaʼansaj, utiaʼal u yaʼalaʼal u nuʼuk tiʼ máak, utiaʼal tojkíinaj bey xan utiaʼal u yúuchul tsolnuʼuk jeʼex u yaʼalik Dios ka beetaʼakeʼ, 17  utiaʼal beyoʼ le máax meyajtik Diosoʼ ka noʼojaʼanchajak yéetel ka u nuʼukbesuba utiaʼal tuláakal maʼalob meyaj.

Tsolajiloʼob