Yuwa Nzambi ayi Zinga M’vu ka M’vu

SOLA BU KUBONGILA YAWU