Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

ÀWỌN ÌSỌFÚNNI TÓ ṢEÉ WÀ JÁDE

Ẹjọ́ Àwọn Ẹlẹ́rìí Jèhófà Nílùú Moscow àti Ìjọba Orílẹ̀-èdè Rọ́ṣíà

Ẹjọ́ Àwọn Ẹlẹ́rìí Jèhófà Nílùú Moscow àti Ìjọba Orílẹ̀-èdè Rọ́ṣíà

Àlàyé ṣókí nípa bí Ilé Ẹjọ́ Ẹ̀tọ́ Ọmọnìyàn ti Ilẹ̀ Yúróòpù ṣe dá àwọn Ẹlẹ́rìí Jèhófà tó wà nílùú Moscow láre.