Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

ERÉ ALÁWÒRÁN

Sólómọ́nì Hùwà Ọlọgbọ́n

Wa eré aláwòrán yìí jáde kí o sì tẹ̀ ẹ́, kẹ́ ẹ fi kẹ́kọ̀ọ́ nípa Sólómọ́nì Ọba.