Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Ẹ̀kọ́ 17: Dáàbò Bo Ọmọ Rẹ

Ẹ̀kọ́ 17: Dáàbò Bo Ọmọ Rẹ

Ẹ̀yin òbí, ẹ dáàbò bo àwọn ọmọ yín lọ́wọ́ ewu!

Tún Wo

ERÉ DI Ọ̀RẸ́ JÈHÓFÀ

Dán Àláàmù Rẹ Wò!

Kí làwọn òbí lè ṣe láti dáàbò bo àwọn ọmọ wọn kí nǹkan má bàa ṣe wọ́n?