Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Mọ Àwọn Ìwé Bíbélì Lórí (Apá 2)

Mọ Àwọn Ìwé Bíbélì Lórí (Apá 2)

Mọ àwọn ìwé Bíbélì lórí! Jẹ́ ká kọ́ orúkọ àwọn ìwé inú Ìwé Mímọ́ Lédè Hébérù tó kù.

Tún Wo

DI Ọ̀RẸ́ JÈHÓFÀ

Mọ Àwọn Ìwé Bíbélì Lórí (Apá 1)

Kọ́ nípa bí orúkọ àwọn Ìwé Mímọ́ Lédè Hébérù ṣe tò tẹ̀ léra láti ìwé Jẹ́nẹ́sísì títí dé Aísáyà.

DI Ọ̀RẸ́ JÈHÓFÀ

Mọ Àwọn Ìwé Bíbélì Lórí (Apá 2)

Kọ́ nípa bí orúkọ àwọn Ìwé Mímọ́ Lédè Hébérù ṣe tò tẹ̀ léra láti ìwé Jeremáyà títí dé Málákì.

DI Ọ̀RẸ́ JÈHÓFÀ

Mọ Àwọn Ìwé Bíbélì Lórí (Apá 3)

Kọ́ nípa bí orúkọ àwọn ìwé inú Ìwé Mímọ́ Kristẹni Lédè Gíríìkì ṣe tò tẹ̀ léra láti Mátíù títí dé Ìṣípayá.