Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Ta Ló Ṣiṣẹ́ Àrà Yìí?

Báwo Ni Àwọn Èèrà Ṣe Ń Rìn Láìsí Sún Kẹẹrẹ Fà Kẹẹrẹ?

Báwo Ni Àwọn Èèrà Ṣe Ń Rìn Láìsí Sún Kẹẹrẹ Fà Kẹẹrẹ?

Àwọn èèrà ní ọgbọ́n àdámọ́ni láti rìn pọ̀ bí agbo láìsí ìdíwọ́.