Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

TA LÓ ṢIṢẸ́ ÀRÀ YÌÍ?

Ohun Alààyè Ń Mú Ìmọ́lẹ̀ Jáde

Ohun Alààyè Ń Mú Ìmọ́lẹ̀ Jáde

Ṣé àwọn ohun alààyè yìí ṣàdédé mú ìmọ́lẹ̀ jáde, àbí ẹnì kan ló ṣiṣẹ́ àrà yìí?