Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Kọrin sí Jèhófà—Àwọn Orin Tuntun

 Orin153

Báwo Ló Ṣe Rí Lára Rẹ?

Báwo Ló Ṣe Rí Lára Rẹ?

Wà á jáde:

(Hébérù 13:15)

 1. Báwo ló ṣe ńrí ná

  tóo bá ńwàásù, tóò ńkọ́ni,

  Tóo mọ̀ póo ti sapá gan-an

  kí olóòótọ́ lè gbọ́?

  Sa gbogbo ipá rẹ;

  Ọlọ́run máa fèrè síi.

  Ó mọ àwọn èèyàn

  tó fẹ́ mọ òun lóòótọ́.

  ((ÈGBÈ)

  Inú wa ńdùn, ọkàn wa yọ̀

  àń yìnín lọ́kàn, lérò, lọ́rọ̀.

  Ká máa rú ẹbọ ìyìn síi

  lójúmọ́ ayé wa.

 2. Báwo ló ṣe ńrí ná

  tóo bá sọ ọ̀rọ̀ rere

  Fún ọlọ́kàn rere

  tó ńfẹ́’yè àìnípẹ̀kun?

  Àwọn kan kò fẹ́ gbọ́,

  wọ́n ṣi àwọn míì lọ́nà.

  Àwa ńjẹ́ orúkọ mọ́ ọn

  à ńbá’ṣẹ́ ‘wàásù lọ.

  (Ègbè)

  Inú wa ńdùn, ọkàn wa yọ̀

  àń yìnín lọ́kàn, lérò, lọ́rọ̀.

  Ká máa rú ẹbọ ìyìn síi

  lójúmọ́ ayé wa.

 3.   Báwo ló ṣe ńrí ná,

  pé ò ńrọ́wọ́ Ọlọ́run,

  Ó sì jẹ́ kí o máa ṣiṣẹ́

  tí ó gbé fún wa?

  À ńwàásù, à ńkọ́ni,

  À ńsọ ọ̀rọ̀ tó tura,

  À ńwá ẹni yíyẹ kàn;

  iṣẹ́ yìí ńparí lọ.

  (Ègbè)

  Inú wa ńdùn, ọkàn wa yọ̀

  àń yìnín lọ́kàn, lérò, lọ́rọ̀.

  Ká máa rú ẹbọ ìyìn síi

  lójúmọ́ ayé wa.