Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Àwọn Ohun Tá A Mú Jáde ní Àpéjọ Àgbègbè

Lẹ́yìn ìtòlẹ́sẹẹsẹ ọjọ́ kọ̀ọ̀kàn ní àpéjọ àgbègbè, tẹ ìlujá tó wà fún ọjọ́ kọ̀ọ̀kan kó o lè rí àwọn ohun tá a mú jáde ní àpéjọ yìí tàbí kó o wà á jáde.

 

WÒÓ
Tò Ó Bí Àpótí
Tò ó Wálẹ̀

Ọjọ́ Kìíní

Ọjọ́ Kejì

Ọjọ́ Kẹta