Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK September 2016

YAN NǸKAN TÓ O FẸ́ WÀ JÁDE