Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

“Títí Èmi Yóò Fi Gbẹ́mìí Mì, Èmi Kì Yóò Mú Ìwà Títọ́ Mi Kúrò Lọ́dọ̀ mi!” (Jóòbù 1:1-2:10; Dániẹ́lì 6:1-28)

YAN NǸKAN TÓ O FẸ́ WÀ JÁDE