Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Fi Àwọn Ìlànà Bíbélì Sílò

Wá Àwọn Ọ̀rẹ́ ní Ibi tí O Ò Lérò

Wá Àwọn Ọ̀rẹ́ ní Ibi tí O Ò Lérò

Ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Akil nínú fídíò yìí ni pé ó ti kó kúrò níbi táwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wà. Àmọ́ ìtàn Dáfídì àti Jónátánì ràn án lọ́wọ́ kó lè rí ọ̀rẹ́ níbi tí kò lérò.