Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Fi Àwọn Ìlànà Bíbélì Sílò

Jèhófà Ọlọ́run Máa Ràn Ẹ́ Lọ́wọ́

Jèhófà Ọlọ́run Máa Ràn Ẹ́ Lọ́wọ́

Nínú fídíò yìí, wàá rí ẹsẹ Bíbélì kan tó ran Grayson lọ́wọ́, tó fi mọ̀ pé kò dìgbà tóun bá di ẹni pípé kóun tó lè múnú Ọlọ́run dùn.