Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Remember the Wife of Lot

Ẹ Rántí Aya Lọ́ọ̀tì—Apá Kìíní

Ẹ Rántí Aya Lọ́ọ̀tì—Apá Kìíní

Wọ́n Fẹ́ Rí Towó Ṣe