Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Remember the Wife of Lot

Ẹ Rántí Aya Lọ́ọ̀tì—Apá Kẹta

Ẹ Rántí Aya Lọ́ọ̀tì—Apá Kẹta

Mọ Ẹni Tí Ò Ń Sìn