Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Àwọn Ọ̀nà Ìgbọ́rọ̀kalẹ̀ Tá A Lè Lò Lóde Ẹ̀rí

Ohun Tó Wà Nínú Ìwé Was Life Created?

Ohun Tó Wà Nínú Ìwé Was Life Created?

Ǹjẹ́ o rò pé tá a bá mọ àwa èèyàn ṣe dé ayé, èyí á mú ká mọ ìdí tá a fi wà láyé? Fídíò yìí sọ ohun tó wà nínú ìwé náà Was Life Created?