Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yan èdè Yorùbá

Ohun Tó Wà Nínú Ìwé Málákì

Ohun Tó Wà Nínú Ìwé Málákì

Àkópọ̀ ohun tó wà nínú ìwé tó gbẹ̀yìn nínú Ìwé Mímọ́ lédè Hébérù, àsọtẹ́lẹ̀ tó dá lórí ìlànà, àánú àti ìfẹ́ Jèhófà.