Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Fídíò Tó Nasẹ̀ Ìwé Bíbélì

Ohun Tó wà Nínú Ìwé Ìsíkíẹ́lì

Ohun Tó wà Nínú Ìwé Ìsíkíẹ́lì

Fídíò tó ṣàkópọ̀ ohun tó wà nínú ìwé Ìsíkíẹ́lì, ìwé Bíbélì tó ń gbé ìjọsìn mímọ́ lárugẹ.