Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Fídíò Tó Nasẹ̀ Ìwé Bíbélì

Ohun Tó Wà Nínú Ìwé Aísáyà

Ohun Tó Wà Nínú Ìwé Aísáyà

Kẹ́kọ̀ọ́ nípa ọ̀rọ̀ ìtùnú, ìmọ́lẹ̀ àti ìrètí tó wà nínú àsọtẹ́lẹ̀ Aísáyà.