Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

“Máa Retí Ohun Tí A Kò Rí”

“Máa Retí Ohun Tí A Kò Rí”—Ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀

“Máa Retí Ohun Tí A Kò Rí”—Ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀

Ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ fídíò “Máa Retí Ohun Tí A Kò Rí.”