Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Tẹ̀ lé àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ wọn

Àtẹ Tó Fi Àwọn Déètì Pàtàkì Inú Bíbélì Hàn

Àtẹ Tó Fi Àwọn Déètì Pàtàkì Inú Bíbélì Hàn