Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Kọ́ Ọmọ Rẹ

 Ẹ̀kọ́ 12

Onígboyà Ni Mọ̀lẹ́bí Pọ́ọ̀lù

Onígboyà Ni Mọ̀lẹ́bí Pọ́ọ̀lù

Jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ọ̀dọ́kùnrin kan tó gba ẹ̀mí mọ̀lẹ́bí rẹ̀ là. Ọ̀dọ́kùnrin yìí ni mọ̀lẹ́bí Pọ́ọ̀lù. A kò mọ orúkọ ọ̀dọ́kùnrin náà, ṣùgbọ́n a mọ̀ pé ó ní ìgboyà. Ṣé o fẹ́ mọ ohun tó ṣe?—

Inú ẹ̀wọ̀n ni Pọ́ọ̀lù wà ní Jerúsálẹ́mù. Àwọn aláṣẹ ti mú un torí pé ó ń sọ̀rọ̀ nípa Jésù. Àwọn ọkùnrin burúkú kan kórìíra Pọ́ọ̀lù, wọ́n sì ti sọ bí wọ́n ṣe fẹ́ hùwà burúkú yìí. Wọ́n sọ pé: ‘Ẹ jẹ́ ká sọ fún ọ̀gágun pé kí àwọn ọmọ ogun rẹ̀ mú Pọ́ọ̀lù wá sí kóòtù. Àá wá lọ fara pa mọ́ sójú ọ̀nà, tí Pọ́ọ̀lù bá ń kọjá lọ, àá kàn yọ sí i lójijì, àá sì pa á!

Mọ̀lẹ́bí Pọ́ọ̀lù sọ fún Pọ́ọ̀lù àti ọ̀gágun náà nípa ohun burúkú táwọn ọkùnrin yẹn fẹ́ ṣe

Mọ̀lẹ́bí Pọ́ọ̀lù tá a sọ yẹn gbọ́ nípa ohun tí àwọn ọkùnrin burúkú yìí fẹ́ ṣe. Kí ni ọ̀dọ́kùnrin yìí máa wá ṣe o? Ńṣe ló lọ bá Pọ́ọ̀lù lẹ́wọ̀n, ó sì sọ fún un. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni Pọ́ọ̀lù sọ fún un pé kó lọ sọ fún ọ̀gágun nípa ohun burúkú táwọn ọkùnrin yìí fẹ́ ṣe. Ǹjẹ́ o rò pé ó rọrùn fún mọ̀lẹ́bí Pọ́ọ̀lù láti lọ bá ọ̀gágun yẹn sọ̀rọ̀?— Rára o, torí pé èèyàn pàtàkì ni ọ̀gágun yẹn. Àmọ́ mọ̀lẹ́bí Pọ́ọ̀lù nígboyà, ó lọ bá ọ̀gágun náà sọ̀rọ̀.

Ọ̀gágun náà mọ ohun tó yẹ kó ṣe. Àwọn ọmọ ogun tó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó ọgọ́rùn ún márùn ún [500] ló kó tẹ̀ lé Pọ́ọ̀lù, kí wọ́n lè dáàbò bò ó! Ó ní kí wọ́n mú Pọ́ọ̀lù lọ sí Kesaréà ní alẹ́ ọjọ́ yẹn. Ṣé Pọ́ọ̀lù dé ibẹ̀ láìsí ewu?— Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn ọkùnrin burúkú yẹn kò rí i pa! Ohun burúkú tí wọ́n fẹ́ ṣe kò yọrí sí rere.

Kí lo rí kọ́ nínú ìtàn yìí?— Ìwọ náà lè nígboyà bíi ti mọ̀lẹ́bí Pọ́ọ̀lù. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Jèhófà fún àwọn èèyàn, a gbọ́dọ̀ nígboyà. Ṣé wàá jẹ́ onígboyà, kí o sì máa báa lọ láti sọ̀rọ̀ nípa Jèhófà?— Tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀, o lè gba ẹ̀mí èèyàn là.