Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Ìwé Ọdọọdún Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà—2016

Gbogbo Àròpọ̀ ti Ọdún 2015

Gbogbo Àròpọ̀ ti Ọdún 2015
 • Iye Ẹ̀ka Ọ́fíìsì Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà: 89

 • Iye Orílẹ̀-Èdè Tó Ròyìn: 240

 • Àròpọ̀ Iye Ìjọ: 118,016

 • Àwọn Tó Wá Síbi Ìrántí Ikú Kristi Kárí Ayé: 19,862,783

 • Àwọn Tó Jẹ Ohun Ìṣàpẹẹrẹ Kárí Ayé: 15,177

 • Góńgó Akéde: 8,220,105

 • Ìpíndọ́gba Akéde Tó Ń Wàásù Lóṣooṣù: 7,987,279

 • Iye Tá A Fi Pọ̀ Ju Ti Ọdún 2014: 1.5

 • Àròpọ̀ Iye Àwọn Tó Ṣèrìbọmi: 260,273

 • Ìpíndọ́gba Aṣáájú-Ọ̀nà Olùrànlọ́wọ́ Lóṣooṣù: 443,504

 • Ìpíndọ́gba Aṣáájú-Ọ̀nà Déédéé Lóṣooṣù: 1,135,210

 • Àròpọ̀ Wákàtí Tá A Lò Lẹ́nu Iṣẹ́ Ìwàásù: 1,933,473,727

 • Ìpíndọ́gba Àwọn Tá À Ń Kọ́ Lẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì Lóṣooṣù: 9,708,968

Ní ọdún iṣẹ́ ìsìn 2015, ó ju igba ó lé mẹ́rìndínlógójì [236] mílíọ̀nù owó dọ́là táwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà ná láti bójú tó àwọn aṣáájú-ọ̀nà àkànṣe, àwọn míṣọ́nnárì àtàwọn alábòójútó arìnrìn-àjò lẹ́nu iṣẹ́ wọn. Bákan náà, kárí ayé, iye àwọn tó ń ṣiṣẹ́ láwọn ẹ̀ka ọ́fíìsì wa jẹ́ ẹgbẹ̀rún mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n, ó lé mọ́kànlá [26,011]. Wọ́n wà lára Àwọn Tó Ń Ṣe Àkànṣe Iṣẹ́ Ìsìn Alákòókò Kíkún Lára Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà.