Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yan èdè Yorùbá

AWỌN OHUN TÓ WÀ NÍNÚ ÌWÉ YÌÍ

AWỌN OHUN TÓ WÀ NÍNÚ ÌWÉ YÌÍ

Apá 1 ÌGBÀ ÌṢẸ̀DÁ SÍ ÌGBÀ ÌKÚN-OMI

Apá 2 LÁTI ÌGBÀ ÌKÚN-OMI TÍTÍ DÉ ÌGBÀ ÌDÁǸDÈ KÚRÒ NÍ ÍJÍBÍTÌ

Apá 3 LÁTI ÌGBÀ ÌDÁǸDÈ KÚRÒ NÍ ÍJÍBÍTÌ SÍ ÀKÓKÒ ỌBA ÀKỌ́KỌ́ NÍ ÍSÍRẸ́LÌ

Apá 4 LÁTI ÌGBÀ ỌBA ÀKỌ́KỌ́ NÍ ÍSÍRẸ́LÌ SÍ ÌGBÀ ÌGBÈKÙN NÍ BÁBÍLÓNÌ

Apá 5 LÁTI ÌGBÀ ÌKÓLẸ́RÚLỌ-SÍ-BÁBÍLÓNÌ TÍTÍ DI ÀKÓKÒ TÍTÚN ODI JERÚSÁLẸ́MÙ KỌ́

Apá 6 ÌGBÀ ÌBÍ JÉSÙ SÍ ÀKÓKÒ IKÚ RẸ̀

Apá 7 ÌGBÀ TÍ JÉSÙ JÍǸDE SÍ ÌGBÀ TÍ WỌ́N JU PỌ́Ọ̀LÙ SẸ́WỌ̀N

Apá 8 OHUN TÍ BÍBÉLÌ SỌ TẸ́LẸ̀ MÁA NÍMÙÚṢẸ