Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Ṣíṣàyẹ̀wò Ìwé Mímọ́ Lójoojúmọ́ ti Ọdún 2017

YAN NǸKAN TÓ O FẸ́ WÀ JÁDE