Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Ọkunrin Titobilọla Julọ Ti O Tii Gbé Ayé Rí

YAN NǸKAN TÓ O FẸ́ WÀ JÁDE