Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

"Jíjẹ́rìí Kúnnákúnná" Nípa Ìjọba Ọlọ́run

YAN NǸKAN TÓ O FẸ́ WÀ JÁDE