Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Ìtòlẹ́sẹẹsẹ Àpéjọ Àyíká 2018—Tí Aṣojú Ẹ̀ka Ọ́fíìsì Máa Bá Wa Ṣe

YAN NǸKAN TÓ O FẸ́ WÀ JÁDE